Hvis du enten bor eller arbejder i området omkring Herredsvej, vil du som som nabo til det kommende byggeri af DNU i disse dage blive nærmere orienteret om, hvad det kan betyde for dig.

I disse dage modtager 430 adressater omkring DNU-byggepladsen ved Skejby et orienterende brev fra regionsrådsformand Bent Hansen (S) sammen med en lille informationsfolder.

Brevet er ment som en forberedelse på de ændringer og gener, der er i vente i forbindelse med, at DNU-byggeriet går i gang med byggemodningsarbejdet her i december 2011.

Især vil de trafikanter, der er vante til at færdes på Herredsvej i spidsbelastede tidsrum af dagen, komme til at opleve gener i form af øget kødannelse ad denne vej, når der dels etableres et midlertidigt lyssignal, dels kommer til at køre trafik til og fra byggepladsen.

 
    
Byggeriet vil præge lokalområdet omkring Herredsvej i de kommende år. Region Midtjylland bygger et stort og moderne fremtidssikret universitetshospital for både borgerne i Aarhus og Regionen, men faktisk også for store dele af den landsdækkende højt specialiserede behandling. DNU skal yde 1 million patienter behandling om året.

Hospitalet vil blive bygget og taget i brug løbende. Byggeriet er delt op i en lang række forskellige udbud, hvoraf de første 33.000 m2 nyt hospital udbydes fra januar 2012. I slutningen af 2018 ventes den sidste etape af byggeriet at blive taget i brug.

På denne hjememside vil vi løbende opdatere udviklingen i byggeriet og informere om de eventuelle gener af det.