Første etape af byggemodningen i DNU-projektet er i gang. Det betyder periodiske kødannelser for trafikanter, der kører ad Herredsvej frem til medit i februar.

Første etape af byggemodningen er i gang


Her fra begyndelsen af december 2011 er entreprenør J.M. Eriksson gået i gang med forberedelserne til den egentlige første etape af byggemodningen på DNU-grunden.

I december måned handler arbejdet mest om at anlægge og indrette arbejdspladsen samt at begynde på omlægningen af den kommunale spildevandsledning.

Men fra begyndelsen af januar 2012 går udvidelsen af Herredsvej i gang, og når alle starter på job igen efter nytår, vil de, der normalt kører ad Herredsvej til og fra arbejde, komme til at opleve øget kødannelse. I perioder vil der kun være ét kørespor. Dette arbejde forventes at være færdigt i midten af februar igen.

Enkeltheder i datoer og nye igangsættelser af arbejder, der påvirker trafikken på eller omkring Heredsvej, vil du kunne følge med i her på hjemmesiden.