Informationsmøde for alle interesserede prækvalifikationsanmodere og tilbudsgivere på DNUs udbudsområde N1den 18. januar 2012.

DNU-byggeriet går efter planen

Allerede fra januar begynder de første aktiviter hen mod at DNU-projektet går fra et rent planlægningsprojekt til også at blive byggeprojekt.

Derfor afholder Rådgivergruppen DNU I/S og Projektafdelingen informationsmøde vedr. udbuddet på Delprojekt Akut, udbudsområde N1:
Onsdag den 18. januar 2012 kl. 13:00 – 15:30

Udbudsområde N1 er den første udbudspakke på byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus og omfatter ca. 32.000 m2 behandlingsfunktioner og sengeafdelinger i 4-8 etagers højde.

Informationsmødet vil desuden også omhandle udbuddene af en række rammeudbud på svagstrømsområdet:

  • Brandsikringsanlæg (ABA/ABDL/ARS),
  • Person- og bygningssikringsanlæg (AIK/ADK/ITV/dørtelefon),
  • BMS-anlæg, Vandtågeanlæg,
  • Patientkald og
  • Skiltning.


På mødet vil Rådgivergruppen DNU bl.a. informere om bygnings- og installationstekniske løsninger, udvælgelseskriterier og mindstekrav for prækvalifikation, tidsplan og byggerytme for N1.

Mødet henvender sig til alle potentielle tilbudsgivere på N1 og på leverandører af svagstrømsløsninger med henblik på at forberede interesserede entreprenører/leverandører på afgivelse af prækvalifikationsanmodning.

Sidste frist for tilmelding til mødet er d. 16. januar 2012.

Tilmelding skal sendes til DNUtilmelding@dnu.rm.dk med oplysning om firmanavn, navn og antal på deltagere.

Mødet finder sted i Auditorium A, Aarhus Universitetshospital, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Aarhus N.

Om programindhold for informationsmødet se hjemmesiden under "Udbud".