Vil du være med til at bygge Danmarks største universitetshospital? Projektafdelingen søger en delprojektleder til bygherrefunktionen for delprojekt Akut.

Projektafdelingen søger senest pr. 1. april 2012 en delprojektleder for delprojekt Akut med reference til byggechefen.

Delprojekt Akut udgør det nordlige byggespor og består af 99.000m2
nybyggeri; primært bestående af rum til medicinske og kirurgiske afdelinger samt øvrige kliniske funktioner.

Du får et tæt samarbejde med den koordinerende planlægger omkring de
bygnings- og indretningsmæssige løsninger i Akut og de eventuelle kliniske konsekvenser, som kan opstå ved behov for ændringer i byggeriet.

Som delprojektleder bliver du ansvarlig for:
  • Med reference til byggechefen at tilrettelægge og gennemføre den overordnede bygherrefunktion for at sikre, at delprojektet vedrørende byggeri gennemføres i overensstemmelse med udstukne retningslinjer
  • Delprojektets økonomi, kvalitet og tid i tæt samarbejde med den gennemgående rådgiver
  • At sikre rettidig og tilstrækkelig information til projektledelsen for byggeriet
  • At følge og agere i forhold til lagte risikoplaner
  • Bygherrens opgaver vedrørende sikkerhed i samarbejde med Projektafdelingens arbejdsmiljøkonsulent
  • At sikre løbende dialog med hospitalernes tekniske afdelinger, herunder på det byggefaglige område
  • At sikre koordinering og videndeling på tværs af delprojekterne vedr. byggeri
  • Kvalitetssikring

Vi forventer, at delprojektlederen  kommer fra rådgiver-/entreprenørbranchen eller offentlig bygherreorganisation og har erfaring med ledelse af store, komplekse byggeprojekter, gerne sygehusbyggerier samt... 

 - er uddannet ingeniør, gerne med erfaring i konstruktioner 
 -  har stor erfaring i samarbejde med rådgivere, entreprenører mv. og samtidig formår at udfordre disse 
 - har erfaring med udbud, kontrakter, konfliktløsning samt teamarbejde 
 - kan arbejde selvstændigt og sætte scenen for løsning af opgaverne 
 - kan spille sammen med samarbejdspartnere på alle niveauer fra mange forskellige faggrupper, både blandt kolleger, hospitalsansatte og byggeriets rådgivere 
 - er en holdspiller med gå-på-mod og et godt humør

Du er velkommen til at kontakte byggechef Hans Haaning for yderligere oplysninger på:  7846 9804.  

Ansøgningsfrist: Onsdag den 1. februar 2012.

Se hele opslaget her.