Forum for Offentlig ledelse efter New Public Management sætter den 2. februar fokus på, hvordan offentlig ledelse udfoldes i krydsfeltet mellem politik og drift. Arrangementet henvender sig til ledere og chefer i det offentlige.

Offentlig ledelse mellem politik og drift

Forum for Offentlig ledelse efter New Public Management sætter i et særarrangement fokus på hvordan offentlig ledelse udfoldes i krydsfeltet mellem politik og drift.

Udgangspunktet for arrangementet er byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Debattørerne på dagen vil være Regionsdirektør Bo Johansen, Professor ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen og Lektor ved Statskundskab, Aarhus Universitet Mads Leth Jakobsen.

Særarrangementet afholdes den 2. februar kl. 15.30-18.00 i kantinen ved Det Nye Universitetshospital, Hedeager 3, 8200 Aarhus

Pri
s: Gratis for medlemmer af Forum for Offentlig Ledelse efter New Public Management, medlemmer i Region Midtjylland af FTFs medlemsorganisationer (Bioanalytikere, sygeplejersker, socialrådgivere mfl.), medlemmer af DJØF Offentlige Chefer samt ledere fra Region Midtjylland. Andre: 450,-

Tilmelding: Senest 30. januar på mail til Sadhia Mengal, sm.om@cbs.dk med angivelse af EAN nummer (hvis offentlig), organisation, titel samt adresse.