De fremmødte borgere var overvejende enige om, at der er behov for et patienthotel på Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

De fremmødte borgere var overvejende enige om, at der er behov for et patienthotel på Det Nye Universitetshospital i Aarhus til DNU-Panelets møde d. 23. januar. 

Mødets hovedtema var fremtiden for et patienthotel på Det Nye Universitetshospital, DNU, som de omtrendt 40 deltagere havde rig mulighed for at debattere i mindre arbejdsgrupper.

Værelse på et eksisterende patienthotel i Aarhus

Der var livlig snak og debat ved alle borde og mange emner blev bragt på banen. Emnerne blev dog prioriteret forskelligt af de enkelte grupper og personer. Nedenfor er et udvalgt af de emner, som blev prioriteret højst af DNU-Panelets deltagere:     

  • Patienthotellet skal have trygge rammer, hvor indretningen fremstår som hjemlig og hyggelig for alle. Det betyder også, at tilgængelighed og fleksibilitet skal tænkes ind fra starten, sådan at også folk med et handicap føler sig hjemme f.eks. med specielt indrettede handicapværelser.
  • Patienthotellet bør ligge på hospitalets matrikel, så der er kort afstand for patienter, som skal frem og tilbage mellem en afdeling og patienthotellet.
  • Økonomien spiller en rolle for patienter og pårørendes brug af et patienthotel, derfor ønsker de differentierede priser på patienthotellet f.eks. opdelt i pensionist, studerende og almindelige priser eller gratis ophold for både patienter og pårørende.
  • Patienter og pårørende foretrækker døgnåbning eller døgnbemanding på patienthotellet, da det er med til at øge tryghedsfølelsen.

Projektafdelingen for DNU er i øjeblikket i gang med at udarbejde en rapport om et eventuelt kommende patienthotel på DNU. Input og synspunkter fra patienter og pårørende formidles nu videre til arbejdsgruppen.   

Restaurant på et eksisterende patienthotel i Aarhus.

Du kan læse mere om DNU-Panelet under Patientinddragelse. Har du lyst til at deltage i et arrangement eller stille spørgsmål relateret til DNU projektet, er du velkommen til at sende Projektafdelingen en email.

Det næste DNU-Panel møde finder sted torsdag den 30. august 2012.