Helt fra begyndelsen er byggeriet af Det Nye Universitetshospital tænkt som et hospital med kun én seng på stuerne i det nye byggeri. Det er der både mange fordele ved, og så var det et klart politisk ønske fra den daværende Regering.

DNU går efter patientsikkerhed 

- Vi går efter højeste grad af patientsikkerhed, når vi planlægger Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), siger cheflæge Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital.

Og der er meget store fordele for patienten ved at bo på ensengsstue. Blandt andet viser en amerikansk undersøgelse, at de infektioner patienten kan komme ud for i forbindelse med en indlæggelse på hospital, bliver reduceret med ti procent, når patienten bor på egen stue.

                

Det skyldes ikke mindst, at hygiejnen kan højnes, når eventuel smitte fra patient til patient også minimeres. Herved opnås både en bedre patientsikkerhed, men også en reduktion i antallet af sengedage; altså det antal dage, den enkelte patient er indlagt.

Ifølge Claus Thomsen er det den vigtigste begrundelse for at bygge ensengsstuer i DNU-projektets nybyggeri. Men der er flere fordele.

- Patientens privatliv og integritet har selvsagt bedre vilkår i en ensengsstue. Og netop privatliv og begreber som ”hjemlighed” har været efterspurgt fra de patientgrupper, som Kræftens Bekæmpelse repræsenterer, fortæller cheflægen.

- En anden faktor, som patienterne meget ofte lægger stor vægt og som hospitalet også måles på i patienttilfredshedsundersøgelser er kommunikationen mellem sundhedspersonalet og patienten. På ensengsstuen er det nemmere at opnå en høj grad af fortrolighed mellem parterne, når der ikke er andre patienter eller pårørende ”med på en lytter”, fremhæver Claus Thomsen som nogle af de rigtig mange fordele ved ensengskonceptet.

Pårørende tæt på
Ud over, at ensengsstuerne giver mulighed for at sundhedspersonalet kan give en mere individuel pleje og behandling, ikke mindst for de meget tunge og behandlingskrævende patienter, som man forventer kommer i fremtidens hospitalsindlæggelser, så får stuen også mulighed for at rumme nye funktioner. Sundhedspersonalet kan blandt andet lægge undersøgelse, genoptræning og samtale ud på stuen. Og det betyder, at patienten undgår at skulle flyttes meget rundt.

Desuden indrettes ensengsstuen med et fast ekstra sengemøbel, så det bliver meget mere fleksibelt for patienten at få en pårørende til at bo hos sig og overnatte sammen med patienten. En anden ting, der har været efterspurgt fra både patient- og pårørende side og som desuden virker beroligende på patienten med en mindre stresset indlæggelse tilfølge.

Ingen isolation
Det traditionelle sengeafsnit bliver opdelt i mindre enheder med hver sin arbejdsstation for det sundhedsfaglige personale.
- På en sengeafdeling i DNU bliver der tre enheder med hver ca. otte-ni senge tilknyttet. Heraf er der et par store og fleksible stuer. Når de fleste stuer er ensengsstuer, så betyder det både en fordel for personalet og for patienterne, når der ved store belægningsprocenter ikke længere skal flyttes rundt på de patienter, som ’ikke passer sammen’, som på en afdeling med flersengsstuer; eksempelvis som alvorligt syge og mindre syge, mænd og kvinder, urolige patienter og patienter, som har behov for ro, siger Claus Thomsen.

I sengeafsnittene bliver der foruden det Torveområde, hvor patienter og pårørende ankommer til sengeafdelingen med deraf daglig aktivitet også et spise- og opholdsrum, hvor man kan finde selskab fra andre patienter og deres eventuelle pårørende.

Den tidligere VK-Regering beskrev i sit Regeringsgrundlag, at Staten ønskede ensengsstuer indrettet i forbindelse med nye hospitalsbyggerier og, hvor sygehuse byggede om. Det var på dette tidspunkt i 2007-2009, at Helhedsplanen for byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus blev udarbejdet.

DNU får ialt omkring 825 senge. Heraf bliver ca. de 550 ensengsstuer.


Fakta:

Fordele ved ensengsstuer…
  • Pårørende kan overnatte
  • Patienterne får integritet og privatliv
  • Bedre forhold for mange besøgende
  • Undersøgelse, træning og samtale kan ske på stuen
  • Arealbesparende andre steder i hospitalet
  • Reducerer risiko for infektion
  • Mindsker støj overfor patienten
  • Forbedre mulighed for patientens søvn
  • Skaber mindre uro for patienten
  • Gavner mindre forbrug af smertestillende medicin