Godt 50 naboer til DNU-byggeriet tog imod en indbydelse fra Aarhus Kommune og DNU-projektet til at høre nærmere om udviklingen i Skejbyområdet.


Der er store trafikale udfordringer i vente for Aarhus og herunder området til og fra Det Nye Universitetshospital, der bygges på en grund mellem det eksisterende Aarhus Universitetshospital i Skejby på Brendstrupgårdsvej og Herredsvej.

Byggeriet skulle dog ikke afstedkomme flere trafikale problemer netop ad Herredsvej end dem pendlerne i området allerede har oplevet i januar 2012. Al byggepladstrafik vil blive holdt langs Herredsvej.

Det viser sig, at entreprenør M. J. Eriksson A/S, der i øjeblikket arbejder med de forberedende jordarbejder, vil etablere en tunnel til transport af de 800.000 m3 jord, der skal flyttes fra den ene side af vejen over på den anden. Denne trafik kommer derfor ikke til at skabe forsinkelser for de trafikanter, der benytter Herredsvej til og fra arbejdspladser i Skejby-området.

Dette kunne man høre på et informationsmøde for naboer til byggeriet, hvor Aarhus Kommune blandt andet præsenterede den overordnede trafikudvikling og de planer man arbejder på, for at imødekomme udviklingen.

Foruden den trafikale udvikling fik deltagerne også information om byggeriet af Det Nye Universitetshospital, Aarhus Kommunes visioner for en grøn udvikling af området og Rådgivergruppen DNU I/S fortalte om det grønne på hospotalsgrunden og de forestående logistiske og trafikale konsekvenser efterhånden som byggeriet skrider frem.

Slides fra nabomødet:

Arbejdet på selve byggeriet begynder september 2012.