Når man kører langs Herredsvej, kan man se, at gravkøerne er begyndt at grave dybt i jorden bag Aarhus Universitetshospital i Skejby. Sand, ler og muld er ved at blive fjernet, for at en ledningsgrav kan blive etableret i forbindelse med det kommende hospitalsbyggeri.

Byggemodning med udfordringer

Fra DNU-byggepladsen kan man høre pumper, der kører. Der er fundet meget grundvand på den kommende byggeplads, som skal pumpes væk. På det nordlige område kører der i øjeblikket 10 pumper, som pumper grundvandet væk.

                     

Specielt i disse dage er der travlt og meget jord skal fjernes. Der er varslet regnvejr i weekenden den 1. og 2. april, for at undgå at skulle pumpe endnu mere vand væk, så er entreprenøren M. J. Eriksson A/S ved at grave leret væk fra jorden. Nedenunder ligger et lag sand. Sandet vil i weekenden blive vådt, af den forventede regn som falder. Dermed letter det graverarbejdet, da det er lettere at udgrave vådt sand, og man kan dermed grave dybere.

Der skal graves seks meter ned i undergrunden, for at etablere render, hvor ledninger skal føres igennem.