Frem til skæringsdatoen den 1. maj arbejder arkæologer fra Moesgaard Museum på højtryk for at sikre sig de sidste spor af oldtiden under DNU-grunden.

I marts måned gik frosten af jorden og det satte igen gang i Moesgaard Museums arkæologer. Arkæologerne arbejder på højtryk på DNU's enorme byggegrund, for at afdække spor af oldtidens liv og levned før den deadline, der 1. maj for altid sætter et punktum for flere brikker til billedet af jernalderbostæderne på Skejbymark. Den 1. maj begynder entreprenøren også at køre på de få gravefelter, som arkæologerne endnu arbejder i.

- Men sådan er det jo altid, når vi udgraver et område, siger arkæolog Laurits Borberg, der er daglig leder af udgravningen på DNU-grunden.

                        

- Vi når at få et indblik i fortiden og samler alle de prøver, sten og skår, som vi overhovedet kan. Samtidig tager vi en masse fotografier af, hvordan fundene ser ud efterhånden, som vi afdækker jordlagene. Vi nummererer alt og indtegner fund på kort, inden det hele bliver kørt over af store maskiner. Og sådan skal det jo også være, siger arkæologen fra Moesgaard Museeum.

Også entreprenør M.J.Eriksson A/S har travlt på grunden med sine byggemodningsopgaver, da en vandlomme har forsinket arbejdet lidt.

Ved en af Museets tidligere udgravninger for 2 år siden afdækkede arkæologerne et fund, der kunne tyde på at være et kildefremspring fra stenalderen. Det så ud til at oldtidens beboere havde bragt offer gaver med til stedet.

Det er pudsigt nok den vandlomme, som entreprenøren i dag bøvler med, der er med til at bekræfte teorien om, at det sandsynlige i, at der har været kildevæld i området i oldtiden. Fersk vand i to forskellige tider og med meget forskellig betydning, men begge dele "fundament" under det kommende hospitalsbyggeri.

                       

Og mens arkæologerne ligger på knæ i deres smalle huller og med skeer og modelerpinde forsigtigt kradser i overfladerne, så kører entreprenørens store dumpere med tonsvis af jord, som kravkøerne flytter, for at forberede grunden til byggeri. Lige op ad hinanden.

Dette modsætningsfyldte jordarbejde fortsætter hele april måned 2012.