Nu har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sat den første udbetaling på knap 355 mio. kroner til DNU-projektet til betaling.

Region Midtjylland har netop 2. april 2012 fået besked fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, at den første udbetaling på knap 355 mio. kroner til DNU-projektet nu er sat til betaling.

Staten har afsat ca. 25 mia. kr. i en Kvalitetsfond til investeringer i en ny og forbedret sygehusstruktur i perioden 2009 til 2018. Regionerne skal selv stå for en finansiering på ca. 15 mia. kr.. Således investeres der godt 41 mia. kr. til 16 såkaldte kvalitetsfondsprojekter, der på landsplan giver nye fysiske rammer for fremtidens akutstruktur på sygehusområdet. Den specialiserede behandling skal samles på færre hospitaler, så faglighed og erfaring kommer i højsædet og giver et kvalitetsløft i patientbehandlingen. Med prioriteringen af Rigshospitalet, Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), Nyt OUH og nyt sygehus i Aalborg Øst sikres et vigtigt løft til universitetshospitalerne.

Allerede den 26. januar 2009 modtog Regionerne de første foreløbige tilsagn om penge til nye byggerier fra Staten.

Region Midtjylland modtog den 1. juli 2010 det endelig tilsagn om 6,4 mia. kr. til byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU-projektet), mens Ministeriet yderligere præciserede sine forudsætninger for tilsagnet til Region Midtjylland den 22. december 2011.

Nu meddeler Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, at Region Midtjylland modtager pengene for projektets afholdte udgifter i 2007-2011 samt for 1. kvartal 2012, da ”projektets økonomiske forudsætninger er realistiske og robuste”.

Ministeriet følger fortsat projektet tæt med en kvartalsvis rapport om økonomi og fremdrift igennem 2012.

I Region Midtjylland opføres i alt tre hospitalsbyggeprojekter for midler fra Kvalitetsfonden. Foruden Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) er det et nyt hospital i Gødstrup (DNV) og en om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg med ny fælles akutmodtagelse.

Målet med Kvalitetsfonden er en markant forbedring af det danske hospitalsvæsen. De nye hospitalsbyggerier skal sikre samfundet moderne hospitaler udstyret med ny teknologi, IT og apparatur. Det Ekspertpanel, der har vurderet alle projektansøgningerne, har lagt vægt på, at de nye hospitalsbyggerier sikrer sammenhængende patientforløb, logistik, teknologi, kvalitet og sikkerhed.