Entreprenør M.J. Erikssons tunnelrør redder trafikken på Herredsvej. Det 6 meter høje rør lægges i jorden i disse dage

Byggemodningen giver ikke flere trafikale gener

En af de opgaver, som entreprenør M.J.Eriksson A/S skal løse i forbindelse med arbejdet for at byggemodne DNU-grunden, er at transportere godt 800.000 m3 jord fra den ene side af Herredsvej, hvor det eksisterende hospital i dag ligger, og over på den anden side af Herredsvej.

En opgave, som planlægningen imødeså med en vis bekymring for den trafikale situation på Herredsvej, hvor der netop kører en del pendler-trafik.

Tunnelrør redder trafikken
Imidlertid har trafikanterne i et par måneder kunnet følge, at aktiviteten fra entreprenøren er steget og der aktuelt kører en del dumpere og gravkøer i området.
I de seneste ugers tid er der desuden blevet samlet et meget stort metalrør, der i øjeblikket ligger klar til at komme i jorden, hvor der ved siden af røret er sket en enorm stor udgravning ned i ca. 6 meter. 
                        
 

Røret skal blive til entreprenørens løsning af at køre jord uhindret fra den ene side af Herredsvej til den anden. Nu bliver der tale om en ca. 20 meter lang tunnel under den nye og midlertidige strækning af Herredsvej, der om kort tid forlægges på en kort strækning.

Ingen trafikale forsinkelser
Således er tanken om at sætte midlertidige trafiksignaler op til at regulere byggepladstrafik på tværs af Herredsvej helt opgivet til fordel for entreprenør M.J. Erikssons løsning med en tunnel under vejen.

Selve nedlægningen af tunnelrøret med en diameter på 6 meter vil ske i midten af april.

Senere vil der blive etableret en forlægning af Herredsvej hen over røret.

Tunnelrøret vil være i drift i ca. et års tid, mens entreprenøren arbejder med at udgrave og flytte råjord, der skal plane og regulere hele terrænnet til en mere ensartet højde.

 

Foto: Poul Nyholm, RG-DNU.