Onsdag den 25. april skete det. Det godt 20 meter lange og 6 meter høje metalrør blev skubbet ned i en dyb udgravning

Alt gik planmæssigt

Onsdag den 25. april skete det. Det godt 20 meter lange og 6 meter høje metalrør blev skubbet ned i en dyb udgravning, og anlægningsarbejdet omkring det, går nu videre. Metalrøret skal sikre at dumperne, som transporterer jord fra den ene side af Herredsvej over til den anden, kan køre uhindret. Samtidig flyder trafikken på Herredsvej uden at skulle stoppe for rødt lys, hvert 3. minut.

 


Entreprenør M.J. Eriksson A/S havde tre gravkøer i gang for at få placeret røret korrekt i det dertil udgravede hul. Det foregik roligt og kontrolleret og gik helt efter planen.

Regnen driller
Dumperne kører almindeligvis 100 transporter med jord om dagen. Men på grund af den megen regn, der nyligt er faldet, afventer jordtransporterne et mere tørt terræn at køre i efter weekenden. M. J. Eriksson A/S valgte derfor at gå i gang med nedlægningen af røret i stedet for. Men først skulle den store udgravning til røret tørlægges, og de GPS-forhold, der skulle testes først, kunne netop lade sig gøre onsdag formiddag.

 


Sand og grus bliver fyldt op i 75 cm’s højde i bunden af røret og derefter gjort vådt for at lukke eventuelle huller, så belægningen kan danne stabilt underlag at køre på. Der fyldes jord op omkring røret, som der efterfølgende kan asfalteres hen over.

 


Midlertidig Herredsvej
Røret kommer til at ligge under den midlertidige forlægning af Herredsvej, som finder sted i løbet af maj måned. Herefter kører dumperne med jord igennem tunnelen de kommende 5 år, mens trafikanter fortsætter ad den midlertidige Herredsvej, midt igennem DNU-projektets byggeplads.

Foto: Poul Nyholm, RG-DNU.