I forbindelse med årets Health & Rehab Scandinavia 2012 messe i Bella Centeret i København vil der som en enestående begivenhed blive opbygget 1:1 modeller (mock up´s) af sengestuerne samt badeværelserne fra Det Nye Universitetshospital i Aarhus, DNU og Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup.

Besøg fremtidens ensengstuer
i Region Midtjyllands store hospitalsprojekter

Indretningen af de nye sygehusbyggerier i Aarhus og Gødstrup er i fuld gang i Region Midtjylland. Regionen lægger stor vægt på videndeling – ikke alene mellem Region Midtjyllands egne hospitalsprojekter, men også på landsplan imellem alle regionerne, de enkelte konsortier, patienterne i bred forstand og inspiration fra udenlandske erfaringer.

Besøg fremtidens sengestue
I forbindelse med årets Health & Rehab Scandinavia 2012 messe i Bella Centeret i København vil der som en enestående begivenhed blive opbygget 1:1 modeller (mock up´s) af sengestuerne samt badeværelserne
fra Det Nye Universitetshospital i Aarhus, DNU og Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup.

Det bliver formentlig den eneste gang nogensinde at hospitalsprojekternes ensengsstuer bygges op i fuld størrelse og med fuldt udstyr efter projekternes respektive planer. På den måde, vil besøgende kunne opleve på egen krop, hvordan stuerne og deres indretning samt badeværelser dels virker for indlagte patienter, dels for det hospitalspersonale, der skal arbejde der og også for de pårørende, som der i fremtiden er gjort plads til kan overnatte sammen med patienten.

 

Ensengsstuerne i de nye projekter er valgt, fordi Regionen og hospitalerne ønsker at gå efter den højest mulige grad af patientsikkerhed ved indretningen af fremtidens hospitaler.

Ensengsstuerne i Region Midtjyllands projekter kan desuden sammenlignes med løsningen af, hvordan en ensengsstue skal se ud, i Region Hovedstadens byggeri i Herlev samt Region Syddanmarks byggeri i Kolding.

I forbindelse med de opbyggede sengestuer vil der være repræsen-tanter fra hvert enkelt hospitalsprojekt, der kan uddybe og forklare de valgte prioriteringer og dermed også indretninger.

Videndeling om sygehusbyggerierne
Danske regioner har i samarbejde med DRG i forbindelse med messen arrangeret en konference om de kommende sygehusbyg-gerier, hvor ledende politikere fra både danske regioner og Christiansborg vil drøfte udfordringer og muligheder
i de kommende byggerier sammen med arkitekter, fagfolk, dansk og udenlandsk erhverv samt sundhedsfagligt personale.

Messen finder sted i Bella Centret den 22.- 24. maj.
Konferencen, afvikles torsdag den 24. maj.
Der er gratis adgang alle 3 messedage.