TrygFondens nye Familiehus skal hjælpe de hårdt trængte familier med syge børn på Aarhus Universitetshospital. Familiehuset giver familien mulighed for at være tæt på det syge barn, få en hverdag og stadig være samlet som familie. Huset er indviet den 30. maj 2012.

TrygFondens nye Familiehus skal hjælpe de hårdt trængte familier med syge børn på Aarhus Universitetshospital. Familiehuset giver familien mulighed for at være tæt på det syge barn, få en hverdag og stadig være samlet som familie.Som en krans omslutter den hvide ydermur værelserne i Familiehuset. Ligesom for at beskytte huset lidt ekstra. For når der er et sygt barn i familien, er familien ekstra sårbar, og det kan være svært at få hverdagen til at hænge sammen. For at hjælpe disse familier som har børn, der er langtidsindlagte på Børneafdelingen, er der blevet bygget et Familiehus ved siden af hospitalet i Skejby. De første familier begyndte allerede i maj måned 2012 at rykke ind i det 1400 kvadratmeter store hus.

Børneafdelingen på hospitalet har i mange år oplevet familiernes frustrationer og fortvivlelse i forbindelse med at have et sygt barn i familien. Det kan være opslidende for familien. Hospitalsledelsen og Region Midtjylland indgik derfor i 2009 en aftale med TrygFonden og De små Glæders Legat om finansiering af et familiehus. Fondene har støttet byggeriet med henholdsvis 27,2 millioner kroner og 2,5 million kroner.

 

Plads til fællesskab og ro
Motionsrum, computerrum og et spa skal blandt andet være med til at skabe nogle gode rammer for de familier, som har et indlagt barn på hospitalet. Når et barn er indlagt, er det kun den ene forælder, som kan være medindlagt. Og da nogle familier kommer langvejsfra eller bruger meget tid på hospitalet, kan det være opslidende. Specielt hvis der også er søskende, som der skal tages hensyn til. Her kommer Familiehuset ind som en hjælpende hånd.

I Familiehuset er der mulighed for at bruge legepladsen, spille basketball eller tale med andre børn og forældre som befinder sig i samme situation. Alt sammen tiltag som skal hjælpe familierne i den svære tid. Familierne bliver visiteret til at kunne leje et værelse i Familiehuset, og alle familier med et langtidsindlagt barn på Børneafdelingen kan få muligheden. Familien skal selv betale 100 kroner per overnatning.

Huset giver plads til både fællesskab og ro. Et stort fælleskøkken er placeret i alrummet, som også indeholder en afskærmet tv-stue med sofaer og lænestole. For at sikre unødvendig larm i rummet er et grovkøkken etableret i et rum ved siden af med blandt andet opvaskemaskinen. Familierne har deres eget køleskab og står selv for madlavning og indkøb. De kan ligeledes vælge at spise selv på værelset. 

  

De 12 værelser indeholder eget thekøkken og bad, samt en afskærmet terrasse som vender ud mod grønne arealer. Her er der mulighed for at sidde udenfor og nyde vejret og udsigten, mens man stadig er lidt for sig selv. To af værelserne er lidt større end de andre og kan blandt andet bruges af handicappede.

Familierne med i planlægningen
Det er vigtigt, at huset tilbyder de faciliteter, som familierne har brug for. Derfor har forældrerepræsentanter deltaget i en arbejdsgruppe omkring huset. Der har været to møder i gruppen, som bestod af ansatte fra hospitalet, projektlederen fra TrygFonden, rådgivere fra Rågivergruppen DNU I/S, projektlederen fra Projektafdelingen for DNU og forældrerepræsentanter.

For forældrene var det blandt andet vigtigt, at der var adgang og kig til det grønne, at der blev et musikrum med mulighed for at larme og skrige samt at der var gode muligheder for leg både indendørs og udendørs.

Inddragelse af de kommende brugere, som skal bruge rummene, er generelt den måde, man arbejder på i planlægningsprocesserne af Det Nye Universitetshospital. Det er brugerne, som benytter rummene i hverdagen og derfor har erfaringen med, hvad der fungerer.

 

Mulighed for aktiviteter
TrygFondens Familiehus er en selvejende institution og Kræftens Bekæmpelse er garant for et eventuelt underskud de næste 10 år. Der er tre ansatte i huset, og resten af staben består af frivillige, som blandt andet vil hjælpe med lektier, hjælpe til ved madlavningen og arrangere aktiviteter for de raske børn.

Familiehuset er forberedt til at kunne blive udvidet med op til 12 værelser, som vil følge den cirkelformede bygningsstruktur.

Den officielle indvielse med H.K.H. Kronprinsesse Mary den 30. maj 2012 sker udelukkende for inviterede gæster.

TrygFondens Familiehus' hjemmeside kan man finde flere informationer omkring Familiehuset.


Foto: Lotte Søgaard, PA og Poul Nyholm, RG-DNU