På Det Nye Universitetshospital er projektforslaget for de nye bygninger for Abdominal og Inflammationscentrene nu færdigt. Regionsrådet skal i juni 2012 tage stilling til om de 262,8 millioner kroner kan bevilliges, så byggeriet kan starte næste år.

På Det Nye Universitetshospital er projektforslaget for de nye bygninger for Abdominal og Inflammationscentrene nu færdigt. Regionsrådet skal i juni 2012 tage stilling til om de 262,8 millioner kroner kan bevilliges, så byggeriet kan starte næste år.

Projektforslaget for de to nye centre på Aarhus Universitetshospital: Abdominal og Inflammation er færdiggjort. Regionens Forretningsudvalg skal tage stilling til forslaget den 12. juni 2012, og forslaget skal til sidst have det blå stempel af Regionsrådet den 20. juni 2012. Der er samtidigt ansøgt om 77 millioner kroner fra Det nye Universitetshospitals risikopulje til projektet.

Arkitekter, planlæggere og ingeniører har sammen med mange ansatte fra hospitalet været med til at udfærdige projektforslaget igennem det sidste år. Man har afholdt brugerprocesser, hvor man har diskuteret ambulatorier, operationsstuer og laboratorier. Brugerprocesserne er generelle i planlægningen af Det Nye Universitetshospital, hvor man inddrager brugerne af hospitalet til at diskutere rummenes indretning, så de bliver optimale for brugerne i fremtiden.

Brugerprocesserne blev afsluttet i februar 2012, og forslaget er nu sendt af sted til region Midtjylland.

Byggeriet i gang næste år
Centrene kommer til at ligge i den sydlige del af hospitalet, og de nye bygninger kommer arealmæssigt til at udgøre omkring 100.000 kvadratmeter. Det svarer til næsten halvdelen af alt nybyggeriet på grunden. Det er blandt andet Patologisk Institut, Nyremedcinsk Afdeling og Radiologisk Afdeling som skal flytte ind i de nye bygninger om nogle år.

Man forventer at kunne tage det første spadestik til januar 2013, og at de første afdelinger kan flytte ind i de nye lokaler til januar 2015. Byggeriet forventes at vare i syv år.

  

Kortene viser hvor henholdsvis Abdomialcenteret og Inflammationscenteret skal ligge på DNU.