De indledende skridt til at bane vejen for, at Aarhus Universitetshospital, Risskov kan blive en integreret del af det samlede Aarhus Universitetshospital i DNU-byggeriet, er i gang i Projektafdelingen for DNU.

Plan for Psykiatrisk hospital til DNU


De indledende skridt til at bane vejen for, at Aarhus Universitetshospital, Risskov kan blive en integreret del af det samlede Aarhus Universitetshospital i DNU-byggeriet, er i gang i Projektafdelingen for DNU.

Når den nye projektleder for planlægningsopgaven ansættes omkring 1. august i år, så venter der et arbejde med at udarbejde et funktionsprogram med de ønsker, som Region Midtjylland har til et fremtidigt nybyggeri for Psykiatrien på DNU-grunden i Skejby.

Her skal planlægningen bringe parterne nærmere på, hvordan ønsker, behov og løsninger skal se ud i fremtiden, når et nyt Psykiatrisk hospital kan være klart i 2018.

Salg af eksisterende
Men opgaven indeholder også aspektet om salg af de eksisterende bygninger, hvor der i dag er Psykiatrisk hospital i Risskov.

Foreløbig har Regionsrådet i Region Midtjylland bevilget 5 millioner kroner i 2012, for at planlægningen kan komme i gang, og det ventes, at Regionsrådet skal ansøges om yderligere 15 millioner kroner til den resterende planlægning i 2013, sådan, at projektet kan nå frem til et endeligt udbudsmateriale i efteråret 2013.

Således skulle der kunne skrives kontrakt med et konsortium i slutningen af 2013. Og først på det tidspunkt, vil det blive klart, hvordan detalierne i en plan for de eksisterende bygninger ligger tidsmæssigt.

Fælles indgang
Aarhus Universitetshospital, Risskov har i forvejen en masterplan, som tager udgangspunkt i, at det psykiatriske hospital skal leve op til målene i strategi for Aarhus Universitetshospital, der skal sikre, at universitetshospitalet udgør en effektiv og højt specialiseret klinisk virksomhed.

For at indfri de mål organiseres Aarhus Universitetshospital, Risskov efter principper, der vedrører faglig, patientoplevet og organisatorisk kvalitet:

  • Sammenhæng i behandlingsforløb.
  • Specialisering med udgangspunkt i sygdomsgrupper.
  • Sammenhæng og interaktion mellem klinisk forskning og klinisk praksis.
  • Sammenhæng mellem hovedfunktion, regionsfunktion og højt specialiseret funktion.
  • Arbejdstilrettelæggelse med udgangspunkt i den mest omkostningseffektive diagnostik og behandling.
  • Bæredygtige, faglige og økonomiske enheder.
  • Én fælles indgang til både ambulant og stationær behandling på Aarhus Universitetshospital, Risskov

Så mange af DNU-byggeriets byggefelter er blevet opført, at den fælles Akutafdeling i DNU kan modtage de første patienter til Aarhus Universitetshospital ad samme dør, uanset om det er somatiske-, psykiatriske- eller børne-patienter, fra maj 2016.


Fakta om bygningerne i Risskov:

I 1852 tages Jydsk Asyl ibrug.

Efter praktiserende læge Jens Rasmussen Hübertz stærke kritik af behandlingen af psykisk syge i især Jylland og på Fyn foreslår han i udgivelsen ”Om Daarevæsenets Indretning i Danmark“ en helbredelsesanstalt i Jylland og angiver tegninger samt overslag til den.

Det bliver arkitekt Michael Gottlieb Birckner Bindesböll, der som bygningsinspektør i 1849 udpeges til at udføre den beskrevne firefløjede grundplan i et rektangulært anlæg med fire parallelle længer. Bindesbøll ændrede ikke meget på planerne, men gennemtegnede facaderne og den tekniske opbygning.