Fra uge 23 2012 kommer bilisterne til at køre på en ny midlertidig Herredsvej bag Aarhus Universitetshospital i Skejby. Det giver ingen gener for trafikken.

Fra uge 23 2012 kommer bilisterne til at køre på en ny midlertidig Herredsvej bag Aarhus Universitetshospital i Skejby. Det giver ingen gener for trafikken.

I forbindelse med at områderne for Det Nye Universitetshospital er ved at blive byggemodnet, er det blevet besluttet at forlægge Herredsvej midlertidigt.
Det sker den 7. eller 8. juni 2012. Her bliver den eksisterende vej lukket ned og bilisterne derefter gelejdet ind på den nye vej. Det kommer til at foregå stille og roligt og vil ikke genere trafikken. Trafikken vil blive stoppet i omtrent fem minutter i forbindelse med skiftet til den nye vej, og det vil ske udenfor myldretiden.

Entreprenør M. J. Eriksson A/S vil herefter begynde at bryde den eksisterende Herredsvej op, så der kan etableres ledningsgrave på området.
Man forventer, at jorddumperne, der transporterer jord fra den ene side af vejen til den anden, vil kunne begynde at benytte den nye tunnel under Herredsvej i uge 24 2012. Det sikrer, at bilisterne bliver mindst muligt generet af jordflytningen, da jorddumperne ikke længere vil krydse vejen.

Den 6. juni 2012 skal Byrådet i Aarhus Kommune tage stilling til lokalplanen i området. Lokalplanen skal sikre opførelsen af en ny Herredsvej, som vil blive etableret i en ringstruktur nordvest for hospitalet. De to første spor på den nye vej er klar til bilisterne fra december 2013, og vejen udvides til fire spor i 2014. Navnet på den nye forlagte Herredsvej bliver Paludan-Müllersvej. 
                        
  
  Foto: Poul Nyholm, RG-DNU