En uventet gæst dukkede op under træfældningen af den sydlige bevoksning ved byggeriet af Det nye Universitetshospital i Aarhus ved Skejby.

Der blev gjort store øjne, da en lille blød overraskelse stoppede træfældningen midlertidigt. Et lille rålam lå og puttede sig i det høje græs, da maskinen var i gang med at fælde træerne syd for det eksisterende hospital.
 

Træfældningen sker som en del af byggemodningen af DNU-grunden, før selve byggeriet starter til september 2012.

Rålammet blev, efter vejledning fra Dyrenes Beskyttelse, placeret på græsset tæt ved, så træfældningen kunne fortsætte og råen kunne finde den igen. Dagen efter var rålammet væk, og ligeledes var træerne.

Arkæologerne finder nu pensler og skeer frem for at afdække jorden og se, om den skulle gemme på flere spændende levn fra fortiden. Etableringen af en ledningsgrav starter samtidigt langs den sydlige strækning af hospitalet.
                                                       
 
                                     
Det har været nødvendigt at fælder træer etapevis ved Aarhus Universitetshospital i Skejby i forbindelsen med nybyggeriet. Derfor er der blevet genetableret omkring 200.000 kvadratmeter skov ved Østerby syd for Tranbjerg.

Læs nyheden om genetableringen af skoven

Læs og se billeder af træfældningen

Foto: Poul Nyholm, RG-DNU