Torsdag den 14. juni 2012 blev den midlertidige Herredsvej forlagt ved Det Nye Universitetshospital i Skejby.

Danmarkhistoriens største hospitalsbyggeri begynder til efteråret og for at kunne gøre byggepladsen klar, har det været nødvendigt at flytte Herredsvej.

Vand er blevet pumpet op, jord er blevet flyttet og kloakrør er blevet lagt i jorden. Første del af den 135.000 kvadratmeter store byggegrund er ved at blive anlagt, så den står klar til september 2012, hvor de første håndværkere kommer og begynder at etablere Det Nye Universitetshospital i Skejby.

Det har derfor været nødvendigt at flytte Herredsvej. Vejen snog sig lige igennem DNUs kommende byggeplads, og for at sikre passagen af trafikken var det nødvendigt at flytte Herredsvej. Det skete torsdag den 14. juni 2012, og trafikken glider nu på den nye asfalterede vej.
 

Den nyanlagte vej er midlertidig, idet Aarhus Kommune anlægger en ny Herredsvej vest for Aarhus Universitetshospital i december 2013. Vejen vil blive udvidet med fire spor i 2014 og kommer til at udgøre en ny ringstruktur nordvest for hospitalet.

Alt dette sker for at Region Midtjylland kan udføre opgaven om at etablere Det Nye Universitetshospital. De første 30.000 kvadratmeter af byggeriet starter med at blive anlagt til efteråret, hvor der vil blive bygget helt op i otte etagers højde. Byggeriet forventes at stå færdigt i 2019.