Arkæologerne har netop gjort helt usædvanligt fund på Det Nye Universitetshospitals byggegrund, som fremkom ved opgravningen af den tidligere Herredsvej.


Arkæologerne gjorde et yderst usædvanligt fund i uge 25 2012, hvor de fandt spor fra en omtrent 5500 år gammel gravhøj.


Museumsinspektør Henrik Skousen viser en af de tilhuggede flintøkser

Den tidligere Herredsvej bag ved Aarhus Universitetshospital i Skejby, som netop er blevet blotlagt i forbindelse med byggemodning af DNU-grunden, har gemt på en hemmelighed i mange år.

Arkæologerne har haft travlt med børster, pensler og skeer på arealerne af Det Nye Universitetshospital-byggegrunden. Både vest og øst for den gamle Herredsvej er der gjort spændende fund, og derfor havde arkæologerne formodninger om, at jorden under Herredsvej måske gemte på yderligere interessante ting. Det gjorde den.

Da den gamle Herredsvej, som netop er blevet fredet for trafik ved en midlertidig forlægning, skulle brydes op alligevel, så var arkæologerne forberedte og fulgte i hælene på gravemaskinen. Deres formodning gav pote: Sporene fra en storstensgrav lå nemlig og ventede på at blive opdaget.Det var et samarbejde mellem entreprenør M.J. Eriksson A/S og Moesgaard Museum, som sikrede at gravhøjen blev opdaget. Asfaltbelægningen fra den gamle vej blev fræset op, og det underliggende grus blev fjernet, hvorefter de tre arkæologer kunne gå i gang med at undersøge jorden. Her fandt de spor fra, hvor de store sten har stået samt de tværliggende sten, der har båret konstruktionen.

Flere stendysser i Skejby
Arkæologerne kan allerede sige, at stendyssen har været brugt som gravhøj i tidsperioden yngre stenalder og stammer fra omkring år 3200-3400 før Kristi fødsel.

Arkæologerne ved, at der har været en del stendysser i Skejby området, men de er alle blevet fjernet. Det gjorde man i 1800 tallet, hvor de store sten blev hentet og brugt til at bygge broer og veje med.

Den netop fundne stendysse er også blevet ødelagt, men selve opdagelsen af sporene efter den i Skejby området, er enestående.
- Ved fundet af denne kan vi danne os et indtryk af, hvordan og hvornår i stenalderen stendysserne har været i brug, siger museumsinspektør fra Moesgaard Museum, Henrik Skousen.Måske knogler i jorden
Da arkæologerne skrabede lidt i jorden lige efter, at gruset var blevet fjernet, fandt de samtidigt to næsten intakte slebne stenøkser. Det er noget, museet ikke finder hver dag.
- Det giver gode forhåbninger om, at vi kan grave os ned i resterne af kammeret og finde flere gode fund af samme kaliber. Fund som måske flotte lerkar, ravperler eller hvis vi er heldige: knogler. Men det afhænger af, hvordan jorden har bevaret tingene, siger Henrik Skousen.

I de områder hvor byggemodningen sker, er der flere steder fundet bopladser og offergruber fra forskellige tidsaldre, som nu kan sættes i en sammenhæng.Gravhøjen ligger i et område, som entreprenøren ikke skal i gang med at arbejde før i år 2013. Derfor er området nu spærret af og er blevet overdækket, så det står klart til arkæologerne efter sommerferien.

Arkæologerne forventer, at det vil tage omtrent seks uger at afdække stenalderfundet.

Læs mere om arkæologernes arbejde.

Foto:  Poul Nyholm, RG-DNU.