Et område, på omtrent 15.000-20.000 kvadratmeter, fyldt med solceller skal bidrage til DNUs samlede el-forbrug.

Der bliver etableret en mark med solceller syd for Det Nye Universitetshospital. Solceller som vil generere elektricitet til hospitalet og dermed styrke bæredygtigheden.

Et hospital arbejder døgnet rundt, da der både er personale og patienter tilstede i alle døgnets 24 timer. Det kræver opvarmning eller nedkøling af rummene, så det er rart at være på hospitalet. Samtidigt er der meget elektronik på et moderne hospital. Det generer yderligere varme, som skal nedkøles via køleanlæg.

Det Nye Universitetshospital får et område på omtrent 15.000-20.000 kvadratmeter, som bliver tætpakket med solceller. Det giver et fælles område med solcellerne, hvorfra elektriciteten har én fælles indgang til hospitalet. Solcellerne producerer elektricitet, som hospitalet vil forbruge. Det gør, at hospitalet får et mindre elforbrug og dermed bidrager til bæredygtigheden.

Strømmen fra solcellerne kan således både opvarme bygningerne og nedkøle den udledte varme, som hospitalets maskiner producerer.

Som en del af Aarhus Kommunes ambition om at blive CO2-neutrale i 2030, har Aarhus Kommune vedtaget, at alle nye bygninger der er kommunalt byggeri, støttet byggeri eller byfornyelser i kommunen, skal opføres som lavenergiklasse I. Det vil sige, at der blandt andet bliver stillet krav til el, varme og vand. Så byggeriet bliver så bæredygtigt som muligt. Det krav opfylder DNU.


Fakta:
  • Det er solens lys, og ikke solens stråler, der aktiverer solcellen. Så selv når det er overskyet, produceres der også elektricitet i et vist omfang.
  • Den optimale placering af solceller i Danmark er mod syd og, at de har en hældning på 30-45 grader. Samtidigt er det vigtigt, at der ikke falder skygger fra træer og bygninger, da det kan forringe effektiviteten af solcellerne.