Fem nye regnvandsbasiner bliver etebleret ved siden af Det Nye Universitetshospital. De skal opsamle al overfadevandet fra DNUs grund.

Fem nye regnvandsbassiner ved Det Nye Universitetshospital i Aarhus skal først og fremmest opsamle overfladevandet, men de kan samtidigt medvirke til en hurtigere heling af patienter og gør området ved hospitalet mere naturvenligt.

Der bliver gravet, flyttet jord og lagt drænrør i ved byggepladsen ved Det Nye Universitetshospital i Aarhus Nord. Terrænet er ved at blive formet, og fem regnvandsbassiner skal etableres langs den nye Herredsvej. De vil i fremtiden opsamle al overfladevand i området ved hospitalet, før det bliver ledt ud i Koldkær Bæk.
 
Foto: JW Luftfoto

Altid vand i søerne
Søerne er designet så der altid vil være vand i dem, det sker ved at sætte udløbsrøret højt. Det er overfladevand fra tage og parkeringsområder ved hospitalet, som vil blive ført via rør i jorden til søerne. Her bliver vandet ledt ud i den dybeste del af søen. Hermed bundfældes sand og slam i den ene ende af søen, hvilket gør det let at rense søen, så den kun skal renses i den ene ende. I den anden ende af søen er der et rør, som leder vandet videre ud til Koldkær Bæk.


Foto: Poul Nyholm, RG-DNU

De fem bassiner kan opsamle 35.000 kubikmeter vand i alt, så der er plads til rigtig meget overfladevand og regnvand. Samtidigt er det ler, som i forvejen ligger i jorden, blevet bevaret, så det udgør en naturlig lermembran. Membranen gør, at vandet ikke kan sive ned i undergrunden.

Det grønne hospital
En af de bærende ideer for DNU er ’det grønne hospital.’ Derfor er regnvandsbassinerne også tænkt som søer, der skal pryde området.
- At se på noget grønt får os mennesker til at slappe mere af, og det grønne kan dermed være med til at sikre en hurtigere heling. De kommende søer er en del af den grønne fortælling, fortæller Kirsten Vestergaard Nielsen, som er landskabsarkitekt ved Rådgivergruppen DNU I/S.

Der bliver etableret grusstier ved søerne, så det er muligt at komme hen og gå en tur og nyde de stykker af skov, som bliver plantet samt dyrelivet, som formodes at dukke frem.
- Vi håber på, at arter af fisk, fugle og lidt padder måske vil dukke frem. Vandfladerne vil nok tiltrække dyreliv, som foretrækker at gå til åbne områder, fortæller Bettina Wolff, der er projektkoordinator ved Projektafdelingen, DNU.
 
Illustration: Rådgivergruppen DNU I/S

I løbet af efteråret vil de første to nordlige bassiner blive færdiggjort. Samtidig vil området blive beplantet med en egeskov, som prydes med blandt andet lindetræer, poppel og fuglekirsebær. Det forventes at dette anlægningsarbejde vil være færdigt ved årsskiftet 2012/2013.

De tre øvrige bassiner og den omgivende grønne beplantning forventes at være færdige inden sommeren 2013. Regnvandsbassinet syd for hospitalet bliver samtidigt dækket til.

Områderne kan så stille og roligt stå og vokse op i løbet af de næste par år, imens byggeriet fortsætter lige ved siden af.

Naturvenligt område
Koldkær Bæk, som er rørlagt i et område ved Det Nye Universitetshospital, vil blive frilagt i løbet af det næste år. Det foregår i et samarbejde med Aarhus Kommune, hvor bækken vil blive hævet op til overfladen og genetableret med sine oprindelige snoninger 700 meter i terrænet. Det giver et meget naturvenligt område, som kan indeholde et varieret dyre- og planteliv.

Aarhus Kommune planlægger ligeledes at bygge en fanuapassage under den nye Herredsvej, som er planlagt til at åbne i 2013.