Der er nu fundet 3 vindere af storentrepriserne og 4 vindere af en række gennemgående rammeudbud i det første af DNU-projektets 11 byggeudbud.

 

Byggeriet af Danmarks største hospitalskompleks er ved at blive realiseret.


På trods af ferietid arbejder Rådgivergruppen DNU I/S ved byggeriet af Den Nye Universitetshospital i Aarhus på højtryk for at få overblik over licitationsresultaterne på opførelsen af det første udbud af 30.000 m2 behandlings- og sengebygninger i op til 8 etager; kaldet ”N1”.

Der er nu fundet 3 vindere af storentrepriserne og 4 vindere af en række gennemgående rammeudbud. De 3 storentrepriser er vundet af M.T. Højgaard A/S for råhus- og lukningsentreprisen, Jakon A/S for apteringsentreprisen og Bravida A/S for teknik- og installationsentreprisen. Tildelingskriteret for disse udbud er billigste pris, mens det for rammeudbuddene er økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen, Projektafdelingen, Region Midtjylland, er glad for resultatet af det, der er DNU-projektets første ud af i alt 11 udbud af nybyggeri i storentrepriser.

- Vi kan være tilfredse med, at vi har fået et fornuftigt licitationsresultat, som gør det muligt at realisere det omfattende og komplekse DNU-byggeri inden for den afsatte økonomiske ramme, siger Frank Skriver Mikkelsen. Han oplyser samtidigt, at det primært skyldes fem overordnede forhold:

  1. Et rigtigt godt hospitalsprojekt, hvor mange usikkerheder allerede er fjernet i planlægningen.
  2. Stærkt fokus på økonomi og en stram styring.
  3. Rådgiver og bygherres fælles ønske om at skabe et rigtig godt byggeri.
  4. Markedet er med byggeriet. Det forventes at det stadig er gunstige vilkår for byggeri de kommende år.
  5. Bygherrens brugerorganisation har udvist mådehold.

I øjeblikket gennemfører Rådgivergruppen DNU I/S acceptmøder med storentreprenørerne og der skrives endelig kontrakt efter sommerferien.

Blandt byderne var også enkelte udenlandske firmaer.

DNU-projektet er både et nybyggeri og et ombygningsprojekt, der etableres i sammenhæng med Aarhus Universitetshospitals eksisterende bygninger i Skejby, i det nordlige Aarhus.

Byggeriet udbydes i 11 storentrepriser, flere gennemgående rammeudbud og ombygningsarbejder i hovedentreprise samt i en række anlægsarbejder.

Udbudsform for udstyr og inventar er under udarbejdelse.

Den enormt store byggeplads etableres med fælles skurby, andre fælles faciliteter for entreprenører og håndværkere samt et fast internt vejnet for byggepladstrafikken på pladsen.

Der bygges i 2 spor samtidigt: Et i nordligt gående retning, kaldet ”N” og et i sydligt gående retning, kaldet ”S”.

Den første storentreprise ”N1” indleder arbejdet medio september 2012.