De 3 vindere af storentrepriserne i DNUs byggefelt N1 præsenteres for byggepladsen og bygherres målsætninger.

De 3 storentrepriser i det første af DNU-projektets nybyggerier er vundet af M.T. Højgaard A/S for råhus- og lukningsentreprisen, Jakon A/S for apteringsentreprisen og Bravida A/S for teknik- og installationsentreprisen.

Tirsdag den 21. august mødtes bygherreorganisationen og entreprenørerne til et opstartsmøde, hvor bygherre og Rådgivergruppen DNU I/S præsenterede de vilkår, som bygherre har tilrettelagt for byggepladsen.Byggechef i Region Midtjyllands Projektafdeling for DNU indledte med at lægge vægt på et godt samarbejde:
- I vil opleve os som en aktiv bygherre. Aktiv på den gode måde. For vi ønsker, at vi får et fællesskab om opgaven med at bygge Danmarks største hospitalsprojekt. Og vi glæder os meget til at komme rigtigt i gang, sagde byggechef Hans Haaning, da han bød velkommen.

Ingeniør Hans Didrik Nielsen, som er byggeleder af N1, fortalte blandt andet om byggeorganisationen, tidsplanen, mødestruktur, byggepladsens Fælles Faciliteter og de politiker og principper, som man skal arbejde efter på pladsen.

En af de ting, som entreprenørerne især hæftede sig ved, var at tidsplanen for nybyggeriet af N1 faktisk er forlænget lidt, for at man har kunnet indpasse princippet om, at arbejdet på hver etage er afleveret af den ene entreprenør, før den næste går i gang.

Arbejdet på N1's byggefelt indledes den 17. september.

De første håndværkere, ingeniører og formænd, der går i gang med DNUs første byggefelt skal dog inden da på et 2 timers obligatorisk Sikkerhedskursus. Først herefter vil de få et personligt adgangskort til byggepladsen, som iøvrigt er indhegnet og forsynet med døgnbetjent portvagt.