Patienter og pårørende kan høre nærmere om hvordan et Patienthotel er tænkt ind i DNU-projektet på næste møde i DNU-Panelet.


Patienter og pårørende til møde i DNU-panelet 

På det kommende møde for interesserede repræsentanter for patienter og pårørende torsdag den 27. september 2012, kl. 17-19, vil der ikke blive afviklet workshop. Derimod vil der blive fremlagt information om to af de vigtige emner, som DNU-Panelet tidligere har givet sine inputs til.

Det drejer sig dels om "Patienthotel", som projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen kan fortælle en ny og positiv udvikling om, og om "Parkering & find-frem-strategi", som specialkonsulent Morten Weise Olesen fremlægge seneste nyheder om.

Der vil blive rig lejlighed til at stille uddybende spørgsmål til begge emner.
                            

 
Tidligere møde 

Siden sidste møde i DNU-Panelet er projektet gået fra rene planlægningsopgaver til nu også at få etableret en rigtig byggeplads. Hvad der sker på den lige i øjeblikket og hvordan det gigantiske byggeprojekt gribes an fortæller projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen også om.

 
 
Efter mødet serveres en sandwich.

Er du interesseret i at deltage i DNU-Penelets møde den 27. september, så kan du tilmelde dig på:

DNUtilmelding@dnu.rm.dk