Over hele landet bygger regionerne nye hospitaler. For at drage fordel af hinandens erfaringer mødes projekternes arbejdsmiljøkoordinatorer løbende i et nationalt netværk.

Over hele landet bygger regionerne nye hospitaler. For at drage fordel af hinandens erfaringer mødes projekternes arbejdsmiljøkoordinatorer løbende i et nationalt netværk. Det skal sikre et godt arbejdsmiljø på titusindvis af fremtidige arbejdspladser.

 

Region Midtjylland bygger Det Nye Universitetshospital i Aarhus, som samler Universitetshospitalets fire matrikler i byen til én samlet hospitalsbygning. Det bliver den største byggeplads i danmarkshistorien, og det byggeri er netop gået i gang.

 

Men det er ikke kun i Aarhus, man har store planer for sundhedsvæsenets fysiske rammer. I Region Midtjylland er der også hospitalsbyggeri i gang i Randers, Viborg, Herning og Horsens. Og over hele landet er alle fem regioner i gang med enten at planlægge eller bygge nye hospitaler. 

 


Oversigt over Region Midtjyllands hospitalsbyggerier fra
godtsygehusbyggeri.dk

 

Både håndværkere og hospitalsansatte

Hvert projekt gør sig en masse erfaringer i løbet af processen, og de erfaringer skal deles. Det gælder især for de 12 store byggeprojekter, som er helt eller delvist finansieret af de såkaldte kvalitetsfondsmidler, heriblandt Det Nye Universitetshospital i Aarhus, også kaldet DNU.

 

De statsstøttede byggeprojekter er nemlig underlagt et krav om at dele deres viden med hinanden i et nationalt samarbejde. Her er arbejdsmiljø et af de områder, der er stort fokus på. De valg, man træffer under planlægningen, vil have indflydelse på arbejdsmiljøet for titusindvis af arbejdspladser fremover.

 

”Det gælder ikke kun for de hospitalsansatte. Under projekteringen skal vi også tage højde for arbejdsmiljøet på byggepladserne. Det handler for eksempel om, hvordan håndværkerne skal bære sig fornuftigt ad, mens de monterer betonelementer i fjerde sals højde.” siger Katrine von Schimmelmann, som er arbejdsmiljøkoordinator hos Projektafdelingen for DNU.

 

  

Katrine von Schimmelmann iført hjelm og reflekstøj, hvilket er påbudt på DNU-byggepladsen.

 

Mest muligt for skattekronerne

Alene i forbindelse med Det Nye Universitetshospital i Aarhus vil omkring 10.000 håndværkere være involveret i byggeriet, og efterfølgende skal omtrent ligeså mange hospitalsansatte have deres daglige gang i de nye eller ombyggede faciliteter.

 

De arbejdsmiljøansvarlige fra alle landets byggeprojekter mødes derfor fire gange om året rundt omkring i landet. De sidder 30 personer og hjælper hinanden med at undgå de fejl, som andre allerede har begået, mens de forsøger at sprede de gode ideer til alle hospitalsbyggerierne.

 

Det handler om alt fra sikkerhedsregler på byggepladserne til indretning af operationsstuer. Men udover at dele viden og erfaringer er formålet med netværket også at optimere ressourceforbruget. Sagt på en anden måde gælder det om at få mest muligt for skattekronerne.

 

Du kan læse mere om netværket og hospitalsbyggerierne på godtsygehusbyggeri.dk