Fra efteråret 2012 er DNU-projektet blevet et konkret byggeprojekt med etablering af det første af ialt 11 byggefelter.

Byggestarten indledt


Nu indleder DNU-projektet selve byggeriet på det første byggefelt ”N1”.

Det er samtidig starten på, at projektet over en knap 7-årig periode har op mod 10.000 håndværkere til at deltage i byggeriet. Forventningen er, at når byggeaktiviteten er størst, så vil ca. 1.200 håndværkere arbejde på byggeriet samtidigt.Fredag den 21. september overdrages det første byggefelt "N1" fra entreprenør M.J. Ericsson A/S, der har stået for byggemodning af byggefeltet, til entreprenør M.T. Højgaard A/S, som skal stå for råhuset. 

Mandag den 17. september ankom de første pavilloner til en midlertidig skurby. Her kan de første håndværkere klæde om, holde frokostpause og entreprenørens funktionærer have arbejdsplads.

Denne skurby er midlertidig frem til februar 2013, hvor endnu to byggefelter går i gang med byggeri og den ca. 3.200 m2 store permanente skurby er blevet anlagt.

Samtidig er byggefelt N1 blevet indhegnet og en portvagt med adgang fra Herredsvej er netop blevet placeret. Ingen kan komme på byggepladsen uden aftale, som en del af sikkerhedsreglementet for DNU-byggepladsen.

Fredag den 2. november er byggepladsen så klar til at afholde en mere officiel byggestart med omkring 100 inviterede gæster og pressen.

For patienter og personale på det eksisterende hospital kan det betyde, at man vil mærke en øget forstyrrelse i form af for eksempel vibrationer eller alarmlyde, når de store køretøjer bakker.

Byggefelt N1 bygger nemlig direkte op ad Aarhus Universiettshospitals bygninger i Skejby.