Under "Udbud" her på hjemmesiden kan du følge de løbende udbud af DNU-projektet, som offentliggøres via EU-Supply.

DNUs udbud offentliggøres via EU-Supply


DNU-projektet er delt op i 11 store udbud af nybyggeri. Herunder befinder sig også en lang række rammeudbud og hertil kommer udbud af ombygning, anlægsarbejder samt udstyr og inventar.

Nyligt er opgaven om Logistiktraché og bro på henholdsvis 8.200 m2 og 7.300 m2 samt 800 m2 kontorarealer lagt i udbud. Fristen for at give tilbud på denne opgave er den 12. november 2012.

Du kan følge med i alle udbud her på hjemmesiden under "Udbud" i universalmenuen.

Aktuelt er der følgende offentliggjorte udbud at finde:

 • C-gang og logistikbro
 • Byggemodning, færdiggørelsesarbejder, signalanlæg
 • Delprojekt Akut, udbudsområde N2
 • Belysningsanlæg og tekniske forsyninger
 • Rørpost
 • Laboratorieinventar og stinkskabe
 • Forsyningsanlæg for trykluft og vakuum
 • Køle- og varmeproduktionsanlæg
 • VVS-forsyninger i terræn
 • Byggemodning, færdiggørelsesarbejder, etape A
 • Patientkaldeanlæg, Udbudsområde N1