Så er fundamentet til byggeri af Danmarks største hospital lagt. Det forestod regionsrådsformand Bent Hansen ved en officiel byggestart fredag den 2. november 2012.

Fundamentet lagt til Danmarks største hospitalsbyggeri

Byggeriet af Det Nye Universiettshospital tog rigtig fart ved overdragelsen af det første byggefelt fra byggemodningsentreprenøren til råhus-entreprenøren midt i oktober.

Derfor blev byggestarten officielt fejret ved en begivenhed på byggepladsen fredag den 2. november 2012.

Regionsrådsformand Bent Hansen holdt tale og lagde en del af den betonstøbning, der skulle ske denne dag.

Byggestarten blev fejret blandt projektets nærmeste interessenter, som blandt andre talte repræsentanter fra Region Midtjylland, Projektafdelingen, Rådgivergruppen DNU I/S, Universitetet og Hospitalsledelsen.
 
Begivenheden markerede starten på Danmarks største hospitalsbyggeri, der skal stå færdig i 2018 og rumme Aarhus Universiettshospital.