Psykiatri i DNU er det projekt, som både skal sælge de 150 år gamle bygninger i Risskov og etablere nyt byggeri til at huse en moderne psykiatri i tilknytning til Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Udbudsbekendtgørelsen kommer ud den 20. december.

Psykiatri i DNU på vej

I øjeblikket gennemfører projekt "Psykiatri i DNU" en indledende brugerproces, der skal føre frem til et udbudsmateriale for opførelsen af et nyt psykiatrisk hospital i tilknytning til DNU-projektet samt et salg af de eksisterende bygninger i Risskov.

- Vi er godt i gang med både de afklarende brugerprocesser, afdækninger af forhold omkring de eksisterende bygninger i Risskov og kontakten med myndighederne omkring et kommuneplantillæg for området i Risskov, siger projektleder Lene Stadil, Projektafdelingen for DNU.

- Og der begynder også at vise sig interesse fra markedet om dette enestående projekt, hvor vi sammen med en privat aktør skal skabe moderne rammer om fremtidens psykiatriske behandling, fortæller projektlederen.

Konsortiedannelse nu
Det er planen at, Udbudsbekendtgørelsen offentliggøres den 20. december 2012 på EU-Supply.com, i lighed med alle DNU-projektets udbud.

Tidsfristen for at ansøge om prækvalifikation til udbuddet er den 11. februar 2013.

Find information
Al relevant materiale om projekt Psykiatri i DNU vil man kunne finde her på hjemmesiden. 

- Hvis vi får henvendelser med spørgsmål, som vi kan og må besvare, så vil vi lægge en eventuel besvarelse ud her på hjemmesiden løbende, for at sikre samme grad af information for alle, siger Lene Stadil.


Se også tidligere nyhedsomtale af Psykiatri i DNU.
Fakta om Psykiatri i DNU

  • Arealramme for nybyggeri 51.000 m2 brutto
  • Forventet byggeperiode fra 2014 til 2018
  • Klar til ibrugtagning ved årsskiftet 2018-19
  • Omfatter Almen- og gerontopsykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatri samt Retspsykiatri