Region Midtjylland har råd til udvidelser på Det Nye Universitetshospital takket være udbudsgevinster.

Region Midtjylland har råd til udvidelser på Det Nye Universitetshospital takket være udbudsgevinster

Et par gunstige udbudsrunder har givet lidt økonomisk råderum i DNU-projektet, og de ekstra penge skal nu omsættes til et endnu bedre universitetshospital.

Det drejer sig om et ekstra intensivafsnit, bedre plads på øjenafdelingen og en udvidelse af arealerne til kræftbehandling, hvor der manglede plads til ambulatorier.

Region Midtjylland vil bruge i alt 55 millioner på udvidelserne for at skabe endnu bedre rammer for både patienter og ansatte på Det Nye Universitetshospital.

Mere sammenhæng og færre flaskehalse

Udvidelsen af øjenafdelingen giver bedre rammer for den kliniske drift ved at forbinde undersøgelsesområderne med operationsområdet. På den måde forbedrer man arbejdsgangene på afdelingen.

Der arbejdes også på at samle kræftbehandlingens arealer, som var spredt rundt omkring på hospitalet i det oprindelige skitseprojekt, så ambulatorier, forskningslokaler, sengeafsnit og strålebehandling lå hver for sig.

Det ekstra intensivafsnit skal sikre, at den sydlige del af hospitalet har den nødvendige kapacitet på det område, så man undgår en flaskehalseffekt, som i yderste konsekvens kan føre til aflyste operationer.

DNU-projektets sparegris

Pengene til udvidelserne kommer fra en såkaldt risikopulje. Puljen svarer lidt til en sparegris, som DNU-projektet kan slå i stykker i tilfælde af uforudsete udgifter under byggeriet.

DNU-projektet har lige nu 154 millioner ekstra i risikopuljen i forhold til rådgivningsvirksomheden COWI’s anbefaling til pengereserver på det nuværende stadie i byggeriet.

Og takket være de gode licitationsresultater har DNU-projektet altså reservepenge nok til at bruge nogle af dem og stadig være godt dækket ind i forhold til de forskellige risici, det store byggeprojektet kan stå overfor.

Bedre byggeri til fremtidens patientbehandling

Ved alle større ændringer i planerne for byggeriet skal politikerne i Regionsrådet godkende ændringerne og bevilge penge til udførelsen.

Det var også tilfældet med ønsket om at bruge 55 millioner fra projektets risikopulje til at udvide arealet af tre prioriterede områder på Det Nye Universitetshospital.

Politikerne sagde god for planerne på regionsrådsmødet den 21. november, og det betyder et endnu bedre byggeri til fremtidens patientbehandling.