Regionsrådet siger god for en opdateret tidsplan for DNU-projektet og bevilger penge til byggeriet af underprojekt Syd 2

Regionsrådet siger god for en opdateret tidsplan for DNU-projektet og bevilger penge til byggeriet af underprojekt Syd 2

På Regionsrådsmødet onsdag den 19. december behandlede Regionsrådet nogle punkter, som vedrører DNU-projektet. Det drejer sig om disse dagsordenspunkter:

  • Godkendelse af bevilling til igangsættelse af underprojekt
    Syd 2
  • Opdatering af tidsplanerne for DNU-projektet
  • DNU-projektets kvartalsrapport

Underprojekt Syd 2 udgør en del af abdominal- og inflammationsafdelingen, som opføres i DNU-projektets sydlige byggespor.

På mødet sagde Regionsrådet god for at bruge 735,6 millioner kroner på denne del af nybyggeriet, som med sine 38.877 kvadratmeter bliver byggeriets største underprojekt.

Udover behandlingsrum, forskningslokaler, laboratorier og sengeafsnit skal bygningen også huse en række auditorier og en intensivafdeling.

Se plantegninger og lokalefordeling for underprojekt Syd 2
(16,1 MB PDF-fil)

Opdatering af tidsplanen

Hen ad vejen, som DNU-projektet skrider frem, kan planlæggerne med større og større sikkerhed vurdere, hvor lang tid de forskellige dele af projektet vil tage.

Det fører til ændringer i tidsplanen, som skal godkendes på et regionsrådsmøde. Regionsrådet godkendte også den seneste tidsplan, hvor de væsentligste pointer var følgende:

  • Nybyggeriet er fortsat færdigt i 2018
  • Udflytning af akutcenteret sker efter sommerferien 2016 i stedet for før sommerferien
  • Tage Hansens Gade rømmes i 2017 i stedet for 2016
  • De sidste afdelinger flytter ind i 2019, som oprindeligt planlagt

Opdateringen af tidsplanen rykker på tidspunkterne for, hvornår afdelingerne flytter ind i de nye bygninger, hvor det er vigtigt at huske, at nogle afdelinger er afhængige af hinanden for at kunne fungere.

Ifølge den opdaterede plan står byggeriet i underprojekt Syd 2 klar til brug i november 2016.