Sundhedsministeriet meddelte den 19. december, at et internationalt ekspertpanel har udpeget DNU i Aarhus, som det bedste sted at placere et nyt dansk center for en højteknologisk kræftbehandling.

Endnu en bygning skal føjes til byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Sundhedsministeriet meddelte den 19. december, at et internationalt ekspertpanel har udpeget DNU i Aarhus, som det bedste sted at placere et nyt dansk center for en højteknologisk kræftbehandling.

Der er allerede gjort plads til Nationalt Center for Partikelterapi i forbindelse med den kommende onkologiske afdeling i DNU-byggeriet, som skal ligge i nybyggeriets Sydlige-spor.

Der skal opføres et byggeri på 7.800 m2, som en selvstændig bygning, der via en tunnel er direkte forbundet med de nye bygninger, der kommer til at huse Onkologisk afdelings ambulante enhed og strålebehandling.Grunden er i øjeblikket i gang med at blive klargjort og byggemodnet, således at byggeriet kan påbegyndes straks, den fornødne finansiering er på plads.

Region Midtjylland stiller grunden gratis til rådighed for det Nationale Center og Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital giver 50 millioner kroner til projektet, der koster i alt 770 mio. kroner. Selve bygningen koster 295 mio. kr. at opføre og udstyret koster 475 mio. kroner.

Centret skal rumme både behandlingsrum og faciliteter til patienter, pårørende samt forskning.Illustrationer: Rådgivergruppen DNU I/S.