DNU-Panelets medlemmer inviteres til det halvårlige møde om DNU-Projektet torsdag den 31. januar 2013, kl. 17-19.

Nu stiger kunsten i DNU

DNU-Panelets medlemmer inviteres til det halvårlige møde om DNU-Projektet 

DNU-Panelet af interesserede patienter og pårørende inviteres hvert halve år til enten at bidrage eller høre om, hvordan DNU-projektet udvikler sig.

Næste møde, der afholdes den 31. januar, er et informationsmøde.

Her kan man møde chefsygeplejerske Vibeke Poulsby Krøll fra hospitalsledelsen for Aarhus Universitetshospital, som fortæller om baggrunden for at vælge enestuer i DNUs nybyggeri og om rygepolitikken i fremtidens hospital.

Nu er vi også klar med en udskrivning af en helt unik kunstkonkurrence i Det Nye Universitetshospitalsbyggeri. Det fortæller projektafdelingens kunstkurator Lene Laigaard Andersen nærmere om.

Desuden giver projektets direktør Frank Skriver Mikkelsen en status over, hvad der sker i DNU-projektet og på byggepladsen lige i øjeblikket. 


Tilmelding
Der er tilmelding til mødet, og grundet at der denne gang desværre er et begrænsede antal deltagerpladser, vil deltagelse vil ske efter først til mølle-princippet.

Tilmelding via e-mail: DNUtilmelding@dnu.rm.dk

Tid & sted
Mødet finder sted torsdag den 31. januar 2013, kl. 17-19,
konferencelokalet, stueetagen, Hedeager 3, Aarhus N.