Region Midtjyllands vision om ”bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom” er nu et stort skridt videre i at blive realiseret med udbuddet af et nyt Psykiatrisk Center i Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU).

Region Midtjyllands vision om ”bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom” er nu et stort skridt videre i at blive realiseret med udbuddet af et nyt Psykiatrisk Center i Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU).

Offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen er første skridt på vejen til at samle det somatiske og det psykiatriske hospital i Aarhus.

Projektet har helt unikke perspektiver og en størrelse, som aldrig tidligere er set i Danmark.

Projektet udbydes som et Offentligt og Privat Partnerskabsprojekt (OPP), som omfatter både opførelse af et nyt Psykiatrisk Center på 51.000 m2 ved Det Nye Universitetshospital samt overtagelse af bygningerne, der i dag huser det eksisterende Psykiatriske hospital i Risskov.

Udbuddet er offentliggjort på www.eu-supply.com. Der er tale om et udbud af konkurrencepræget dialog.

Region Midtjyllands forventning er, at den vindende OPP-operatør har ansvar for design, projektering, udførelse og vedligehold samt finansiering af det nye Psykiatriske Center over en forventelig 30-årig periode, og at prisen for ejendommen AUH i Risskov indgår som en del af Region Midtjyllands betaling til OPP-operatøren.

Det forventes at nybyggeriet kan stå klar til ibrugtagning ved årsskiftet 2018-19.

Den endelige igangsætning af byggeriet kræver Regeringens godkendelse.

Se mere om udbuddet her på hjemmesiden.


Tidsplan
Ansøgning om prækvalifikation skal afleveres inden mandag den 4. marts 2013, kl. 12.00.