Lige efter planen går byggeriet mandag den 18. februar 2013 på DNU-byggefelt ”S1” i gang.

Byggeriet på S1 går i gang

Håndværkerne starter nu på laboratorie-afsnittet.

Lige efter planen går byggeriet mandag den 18. februar 2013  på DNU-byggefelt ”S1” i gang.

                   

Det er det andet af de store nybyggerier, der indledes. Bygningen er et laboratorie-afsnit, som senere bliver hjem for to af livsnerverne i Det Nye Universitetshospital (DNU); Klinisk biokemisk afdeling og patologisk afdeling.

De to afdelinger skal håndtere en stor andel af prøve-analyse-arbejdet på DNU, og de får en central placering nær forsyningsgangen i de ældre eksisterende bygninger.

Designet til brugerne

Som med alle aspekter i DNU-byggeriet, er laboratorie-afsnittet designet i tæt samarbejde med de fremtidige brugere. I den her sammenhæng har laboranterne blandt andre afprøvet bygningernes rum og arbejdsmiljø i et design lab i en 1:1-model, for at teste udnyttelse af plads, arbejdsgange og indretning af de bygninger, der nu sættes i udførelse på DNU-byggepladsens ”S1”. 

                      

Fremtidssikret

Medicinsk teknologi er i konstant udvikling, og som tommelfinger-regel skal en afdeling bygges om hvert tyvende år. Derfor har man i DNU-projektet tænkt fremtiden ind i byggeriet, hvor de nye laboratorie-lokaler skal bygges op omkring en kerne af teknik og bliver den centrale åre i hele bygningen.

Kernen bliver fyldt med alt den teknik som du ikke ser i laboratoriet, og indrettes til at håndtere en høj kapacitet med nemme tilslutningsmuligheder. I det hele taget er det fleksible byggeri, som gør det nemmere at ombygge og skabe forandring i fremtidens hospital, gennemgående i hele DNU.