Udvikling af ny teknologi skal højne spildevandsrensning fra fremtidens hospital, så det ikke kan udgøre en særlig belastning af spildevandssystemet. Det sker i et privat- offentligt samarbejde.

Udvikling af ny teknologi til rensning af hospitalsspildevand

I forbindelse med byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus er en række partnere gået sammen om at udvikle og optimere løsninger til rensning af spildevandet fra et hospital.

Visse stoffer i hospitalers spildevand vurderes til at være en trussel mod miljøet. Rensning er imidlertid normalt en dyr og besværlig proces. I forbindelse med etableringen af Det Nye Universitetshospital i Aarhus vil hospitalet, Krüger, DTU og Teknologisk Institut derfor udvikle et teknologikoncept, der, ved hjælp af avancerede biologiske og kemiske processer, gør rensningen af miljøskadelig spildevand mere effektiv.

Der forventes en stor energiforbedring i forhold til en typisk fuldstændig behandling af hospitalsspildevand. Ambitionen er, at hospitaler ikke længere skal udgøre en særlig miljøbelastning af spildevandssystemet.

Projektet udvikles i takt med DNU-byggeriet og perspektiverne med den nye metode til rensning er ikke begrænset til Danmark; allerede nu ser projektets industripartner, Krüger, store eksportmuligheder.

- Vi er meget glade for dette offentlige-private samarbejde. Vi har stor erfaring med denne specifikke biologiske teknologi og den har vist sig meget effektiv til at nedbryde komplekse organiske forbindelser. Derfor forventer vi, at projektet resulterer i en fremgangsmåde vegnet til hospitalsspildevand, men der også har brede anvendelsesmuligheder og giver potentiale for grøn vækst og eksport, udtaler direktør Leif Bentsen, Krüger A/S.

Projektet er startet den 1. februar 2013 og varer 18 mdr. Projektet finansieres af de fire partnerne med tilskud fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations-programmet (MUDP).

Se hele pressemeddelelsen her.