Når DNU-byggeriet har offentliggjort udbud af det allerstørste byggefelt på knap 39.000 m2 nybyggeri, så sker det i en lidt ændret proces, der er tilpasset markedssituationen.

DNUs allerstørste byggefelt nu i udbud

Udbuddet af byggefelt „S2“, som er det andet byggefelt i det sydlige af DNU-byggeriets to byggespor, indeholder behandlings- og sengebygninger i 4 til 8 etager; ialt 39.000 m2 nyt byggeri.

For at opnå så bred en konkurrence som muligt på dette allerstørste af DNU-projektets udbud har projektorganisationen, som noget helt nyt, valgt at offentliggøre netop dette udbud på engelsk.

Det sker for også at henvende udbuddet til udenlandske interesserede entreprenør- og byggevirksomheder. Men samtidig er også den store apteringsentreprise brudt ned i tre; nemlig aptering, gulventreprise og malerentreprise.

Begge tiltag sker for at gøre det attraktivt for et bredt spekter af virksomheder eller konsortier at byde ind på „S2“. Således er udbudsbekendtgørelsen for DNUs „S2“-udbud delt op i 5 delaftaler, mod de sædvanlige 3. Nemlig:

  • Råhus og lukning
  • Aptering
  • Gulv
  • Malerarbejde
  • Teknik- og installation

Selv om udbudsbekendtgørelsen sker på engelsk, ligger der dog en dansk oversættelse på EU-Supply.com, hvor alle DNUs udbud offentliggøres.

- Hvis der er nogen, der bliver i tvivl under udfyldelsen af udbudsmaterialet, så vil vi naturligvis gøre, hvad vi kan for at hjælpe firmaerne frem til en korrekt udfyldt prækvalifikationsansøgning, siger udbudskoordinator Birgitte Møller, Rådgivergruppen DNU I/S, som eventuelt kan kontaktes pr. e-mail fra EU-Supply.com

Iøvrigt kan prækvalifikationsansøgningerne afleveres på både dansk, engelsk og tysk.

Sidste frist for at anmode om prækvalifikation er den 11. april, kl. 12.00. Byggestart på ”S2” skal ske november i år.

Også DNUs byggefelt „N4“ på 18.500 m2 nybyggeri af behandlingsbygninger i 4 etager, er aktuelt i udbud. Her kan der anmodes om prækvalifikation frem til den 5. marts kl. 12.00.

Se mere om DNU-projektets udbud her.