Den tredie gruppe af entreprenører på DNU-byggeriet er nu fundet. Byggefeltet kaldes "N2" og indeholder ca. 36.000 m2 behandlings- og sengebygninger op til 7 etager.

Flere forskellige entreprenører på byggeriet

Gruppen af entreprenører til N2-byggefeltet er fundet. Byggefeltet kaldes "N2" og indeholder ca. 36.000 m2 behandlings- og sengebygninger op til 7 etager. De entreprenører, der i maj måned kommer til at skabe byggeaktiviteten i DNU-projektets tredie store byggefelt i det nordlige spor; "N2", er nu fundet:

 • Råhus og lukning:
  MT Højgaard a/s
 • Aptering og indvendige arbejder:
  Hustømrerne A/S
 • Tekniske installationer:
  Bravida Danmark A/S
Tildelingskriteriet er laveste pris.
- Vi holder os indenfor DNU-projektets budget med de nye tilbud på endnu en storentreprise i byggeriet, så jeg er meget glad for resultatet, siger projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen.

Resultatet har givet projektet mulighed for at opføre en ekstra sengeetage op til 7. etage, som tidligere var barberet ud af projektet.

Kontrahering sker netop nu og der skrives kontrakter i den kommende tid, som dog er under forbehold af, at Regionsrådet i Region Midtjylland godkender det på sit møde den 20. marts 2013.

Foruden storentrepriserne er der tale om en række rammeudbud i N2:

 • Brandsikringsanlæg:
  Siemens A/S
 • Person- og bygningssikringsanlæg:
  EL:CON Århus A/S
 • Vandtågeanlæg:
  L & H - Rørbyg A/S
 • IT-net:
  MB Networks A/S
Disse tilbudsgivere er gennemgående for alle DNUs 12 udbudsområder.


Flere udbud
Aktuelt er det største byggefelt ”S2” på 38.900 m2 i udbud på www.eu-supply.com. Den næste storentreprise, der udbydes i august måned, bliver "N3", som indeholder behandlingsbygninger i op til 4 etager på ialt 12.250 m2.

Følg med i DNU-projektet udbud her på hjemmesiden. 

Plantegning over alle DNU-projektets byggefelter.