Nedgravning af langt og stort ledningstracé varer året ud.


Nedgravning af langt og stort ledningstracé varer året ud.

Når Det Nye Universitetshospital står færdigt er kvadratmeter-arealet mere end fordoblet, og det kræver væsentlig større forsyninger af strøm, fjernvarme og køling. Derfor skal der nedgraves et femten meter bredt ledningstracé til at føre rør og kabler i.

                 

Nedgravningen skal foretages hele vejen rundt om de eksisterende og kommende hospitalsbygninger. I den forbindelse vil både trafik-og parkeringsforhold blive påvirket. Indkørslen fra Brendstrupgårdsvej vil i flere omgange blive midlertidig omlagt i forbindelse med nedgravningen af ledningstracéet, og ligeledes vil parkeringspladserne langs de eksisterende bygninger midlertidigt blive inddraget.

                

Der foreligger en grundig plan for processen, så der på intet tidspunkt vil være færre parkeringspladser end fra begyndelsen, da der løbende vil blive anlagt nye P-pladser. For patienter og gæster til AUH i Skejby kan der blive gener i forbindelse med afviklingen af trafikken, ligesom der kan forekomme midlertidige flytninger af bussernes stoppesteder. 

                 

I øjeblikket er der inddraget 110 parkeringspladser i forbindelse med arbejdet. Derfor blev der i efteråret 2012 anlagt 340 nye pladser ved den nordlige del af krydset imellem Herredsvej og Kirstinesmindevej. Omkring sommerferien i år vil yderligere 230 pladser blive åbnet ved krydset imellem Brendstrupgårdsvej og Brendstrup Busvej.

                

Udover arbejdet med at udgrave og nedlægge ledningstraceet, bliver der anlagt en cykelsti-tunnel under Brendstrupgårdsvej, således at en cykelsti kan føres langs den kommende letbane og videre ud mod Vestereng, uden at cyklisterne skal krydse vejen. Denne opgave medfører omlægning af trafikken ind til AUH i Skejby hen over ca. 3 måneder fra 1. maj 2013. 

                 

Når tracéet er gravet ned, vil Brendstrupgårdsvej blive ført ind i en mere trafikvenlig blød kurve. Hele dette arbejde er en del af byggemodningen i forbindelse med DNU. Det forventes afsluttet sommeren 2014.