Interessenter og leverandører var samlet for at fejre den færdige model af en netværks-station til Det Nye Universitetshospital.


Interessenter og leverandører var samlet for at fejre den færdige model af en netværks-station til Det Nye Universitetshospital.

Til trods for, at der ikke var en krans der vajede fra en nyligt rejst tagryg, så var der god grund til fejring hos Projektafdelingen på Hedeager 3. Anledningen var den for nyligt færdiggjorte model, som er et vigtigt skridt på vejen for skabelsen af hele hospitalets digitale fiber-livsnerve.Modellen er en fuldt funktionel netværksstation i målestoksforhold 1:1, som både viser det endelige design og samtidig giver mulighed, for at der kan udføres grundige installations-tests inden systemet bygges i fuldskala. Ideen er, at det skal lette installationsprocedurerne når projektet går i gang i fuld skala på hospitalet.Tilstede ved arrangementet var der repræsentanter for IT-afdelingen på Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital, medlemmer af Rådgivergruppen DNU I/S, IT-folk fra Region Midt, repræsentanter for de andre hospitaler i Region Midtjylland, der skal have integreret tilsvarende systemer, blandt andet i Gødstrup og Silkeborg.

De udbudsvindende leverandører deltog også:

• MB Networks
• Nexans
• C2IT / HP (Hewlett-Packard)

Efter der var budt velkommen af både Projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen og IT-projektchef Lars Ganzhorn Knudsen, blev systemet og dettes facetter introduceret af Per Melgaard fra RMIT og Karsten Bonde fra Rådgivergruppen DNU I/S, hvorefter leverandørerne fik en mulighed for at fortælle om deres involvering i projektet.Dagen sluttede af med fremvisning af modellen samt et let traktement, for at fejre begivenheden.
Foto: Poul Nyholm, RG-DNU