.


Vil du være med til at bygge Danmarks største universitetshospital?

I forlængelse af byggemodning og forberedende arbejder, startede selve byggeriet af Det Nye Universitetshospital (DNU) i november 2012. I takt med at omfanget af byggeriet intensiveres, søger Projektafdelingen pr. 1. september 2013 en projekleder til at varetage planlægning, koordinering og udførelse af de forskellige bygherreleverancer. Arbejdet vedr. bygherre-leverancer er allerede startet op, og de grundlæggende rammer er udstukket. Du får til opgave at fortsætte arbejdet og forme hele processen. Du bliver en del af en dynamisk afdeling med bredt sammen-satte kompetencer. Du vil referere til byggechefen for Projektafdelingen og vil løse dine opgaver i tæt samarbejde med dine kolleger i Projektafdelingen, kolleger i regionen, der er leverandører af bygherreleverancer, ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital, Rådgivergruppen DNU og byggesagens øvrige parter og interessenter.


Som projektleder er du ansvarlig for

 • Med reference til byggechefen at tilrettelægge og gennemføre implementeringen af bygherreleverancerne, således at det sikres, at disse gennemføres i overensstemmelse med de udstukne retningslinjer. Implementeringen af bygherreleverancerne sker primært i perioden mellem entreprenørernes aflevering og ”1. patient”
 • At de enkelte delprojekter er klar til klinisk ibrugtagning jfr. projektets overordnede tidsplan
 • At udøve rettidig og sund byggeledelse af de regionale leverandører af bygherreleverancerne
 • At udøve bygherrerollen for test og idriftsættelse (commissioning) af delprojekterne i samarbejde med Projektafdelingens projektledere i de enkelte delprojekter
 • At sikre rettidig og tilstrækkelig information til projektledelsen for DNU
 • Bygherrens opgaver vedrørende sikkerhed i samarbejde med Projektafdelingens arbejdsmiljøkonsulent
 • At assistere Aarhus Universitetshospital i planlægningen af flytteprocessen
 • At sikre koordinering og videndeling på tværs af delprojekterne i DNU

Vi forventer, at projektlederen

 • Kommer fra rådgiver-/entreprenørbranchen eller en offentlig bygherreorganisation og har erfaring med idriftsættelse af store, komplekse byggeprojekter, gerne sygehusbyggerier
 • Er uddannet maskinmester eller ingeniør, gerne med erfaring i installationer. Evt. anden relevant uddannelse, gerne min. på bachelor-niveau.
 • Har 8-10 års relevant erhvervserfaring
 • Har erfaring i samarbejde med leverandører og samarbejdspartnere og samtidig formår at udfordre disse
 • Har en naturlig autoritet og stor gennemslagskraft
 • Har erfaring med byggeledelse, commissioning, konfliktløsning samt teamarbejde
 • Kan arbejde selvstændigt og sætte scenen for løsning af opgaverne
 • Kan spille sammen med samarbejdspartnere på alle niveauer fra mange forskellige faggrupper, både blandt kolleger, hospitalsansatte og byggeriets rådgivere
 • Er en udpræget holdspiller med gå-på-mod og et godt humør

DNU gennemføres af Region Midtjylland som bygherre. Rådgivergruppen DNU er valgt som gennemgående rådgiver for hele projektet, og de valgte entreprenører udfører enten storentrepriser eller rammekontrakter. I øjeblikket er ca. 1/3 af projektets bygge- og anlægsentrepriser udbudt og kontraheret. Bygherreleveran-cerne leveres primært af regionale samarbejdspartnere indenfor medico-teknisk udstyr, it og Teknisk Afdeling. Projektafdelingen varetager bygherrefunktionen. Se også vores hjemmeside www.dnu.rm.dk.

Der er tale om en fast stilling med løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. For den rette person, vil det være muligt at blive overflyttet til hospitalets tekniske afdeling efter projektets gennemførsel.

Ansættelsessted er Projektafdelingen DNU, Hedeager 3, 8200 Aarhus N.

Ansøgningsfrist
Torsdag den 30. maj kl. 12.00.
Samtaler finder sted mandag den 10. juni 2013.

Forhør dig nærmere hos...
Du er velkommen til at kontakte byggechef Søren K. Overgaard om yderligere oplysninger om stillingen på mobil 2149 2408.

Se det fulde stillingsopslag.
Søg jobbet her.