Grundet ekstraordinært arbejde på DNU-byggepladsen lukkes den del af Herredsvej, der løber gennem byggepladsens området af i denne weekend.

Spuns skal bankes i jorden

Denne weekend  udføres der ekstraordinært spunsarbejde på DNUs byggeplads ved Herredsvej med rambuk, og det indebærer, at Herredsvej på strækningen gennem byggepladsområdet lukkes i 2 døgn.

Der er lukket af for gennemkørende trafik fra lørdag den 25. maj kl. 5:30 til mandag den 27. maj kl. 5:30, se kort.

Selve spunsarbejdet gennemføres lørdag og søndag den 25.-26. maj i tidsrummet fra kl. 8:00-18:00.

Trafikafvikling til AUH i Skejby foregår fortsat ad Brendstrupgårdsvej og ad Kristinesmindevej. Buskørsel og ambulancekørsel vil fortsat være muligt ad Brendstrup Busvej.

Der vil forekomme stødagtig støj på AUH, Skejby om end forventningen er, at det nye N1-byggeri vil fungere som et art støjværn

Aarhus Kommune, Trafik og Veje har givet tilladelse til vejlukningen.