Om kort tid vil patienter, besøgende og ansatte på Aarhus Universitetshospital i Skejby mærke at DNU-byggeriet også rykker indenfor i hospitalet. Det sker fra august 2013, hvor stilladser stilles op til nedbrydningen af dele af det eksistrende hospitals tag.

Ombygning på AUH forberedes


Besøgende på Aarhus Universitetshospital i Skejby vil allerede fra august i år opleve dele af hospitalet som en byggeplads. Nedbrydningen af taget over hospitalets centrale gangforløb vil begynde der.

De eksisterende bygninger af Aarhus Universitetshospital (AUH) i Skejby skal bygges om og integreres med de nye bygninger i DNU-projektet. Det vil berøre hovedparten af alle eksisterende bygninger, dog i meget forskellig grad. Nogle rum og afdelinger, vil blot skulle gås efter af en maler, mens der andre steder vil forekommer store ombygninger, for at blive klar til de funktioner, rummene i fremtiden skal huse.

Bygges etage op
Noget af det første der skal ske er, at det eksisterende hospitalsbyggeri skal gøres klar til at sikre den logistik, der forsyner hospitalsaktiviteterne. Det skal i fremtiden ske via DNUs plan 4, hvor alle forsyningslinier kommer til at gå.

De eksisterende hospitalsbygninger i Skejby går dog kun 2 etager op og fører i dag forsyninger frem i hospitalets kælderniveau. Så nu skal der bygges en forsyningsetage på, som er døbt ”C-gangen”.

Det er et komplekst byggeprojekt, hvor taget først skal brydes ned, for at der kan bygges ovenpå. Derfor vil patienter, ansatte og besøgende på AUH i Skejby opleve at møde stilladser, nedbrydningsarbejde og enkelte trapper og elevatorer, der ikke må benyttes, i den kommende tid.

Ansatte forberedes
For at forberede hospitalets ansatte på, at byggeaktiviteterne nu rykker inden døre, holdt projektafdelingen tirsdag d. 4. juni et informationsmøde med hospitalets ledelser og arbejdsmiljørepræsentanter, som blev ”advaret” om, at ombygningen ikke kan ske helt uden, at både de ansatte og patienter ind i mellem vil kunne mærke gener i form af for eksempel støj og støv.

- Vi afholder det her møde, for at strække hånden frem, og sikre et godt samarbejde imellem hospitalet og DNU-byggeriet i den fælles øvelse, der ligger forude, sagde projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen blandt andet

Den centrale C-gang er hovedpulsåren igennem de eksisterende bygninger, og derfor er det essentielt at ombygningsprocessen ikke skaber for store gener.

3-4 måneder ad gangen
Arbejdet bliver delt ind i zoner, således at man kun arbejder på relativt små områder ad gangen og over en kort tidsperiode. Håndværkerne skal samtidig sørge for at holde materialer og maskineri væk fra gangene og får i stedet anvist særlige pladser i gårdrum ol., hvor de kan etablere små byggepladser med materialeskure, byggehejs og kraner.

For at sikre patienternes ve og vel, er det gjort lettere for AUHs personale at komme i kontakt med projektafdelingen, rådgivergruppen eller entreprenørerne, hvis byggeriet skaber problemer eksempelvis på grund af støj eller rystelser. Der bliver udpeget nogle ”byggekontaktperson” i hver afdeling, der i særlige tilfælde kan få stoppet arbejdet, hvis det er nødvendigt.

Desuden har hospitalet en såkaldt ”rød knap”, hvor de kan ringe og lynhurtigt få fat i et beredskab ved byggeriet i alvorlige tilfælde af forsyningssvigt.

Ombygningerne af AUH-bygningerne står på indtil 2019.