Den sydlige side af Herredsvej er flyttet på grund af rørlægning.


Den sydlige side af Herredsvej er flyttet på grund af rørlægning.

Entreprenør MJ Eriksson A/S er i øjeblikket i gang med at lægge nye kloakrør ned langs hele Brendstrup Busvej, og de rør skal også krydse under Herredsvej. I den forbindelse er kørebanen omlagt på Herredsvej, tæt ved det signalregulerede kryds mellem Herredsvej og Paludan Müllersvej.Det er nødvendigt at grave vejen op på grund af rørenes størrelse og dybden de skal graves ned i, da der er tale om kloakering. Den nuværende beliggenhed af vejen er kun midlertidig, og skal blive der i cirka et år, indtil en ny kommunal adgangsvej, som skal løbe næsten parallelt med den midlertidige vej, åbner. Aarhus Kommune forventer arbejdet på den nye adgangsvej i gang til oktober.Der bliver ingen gener for trafikanter i området, da omlægningen kun er en ganske lille ændring, i forhold til det tidligere vejforløb. Faktisk retter det Herredsvej ud på strækningen med følgende bedre oversigtsforhold for trafikanter.

Se tegning over omlægningen her