Næste møde om DNU-projektet for patient- og pårørende-repræsentanter handler om hvordan man finder vej til og på hospitalet samt om vinderne af DNUs kunstkonkurrence. Mødet finder sted torsdag den 5. september 2013.

Navne, skilte og it-vejvisere i DNU

DNU-Panelet og nye repræsentanter for patienter og pårørende inviteres igen til et møde om Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Skilte
På det kommende møde torsdag den 5. september 2013, kl. 17.00 - 19.00, vil vi fremlægge den færdige skiltemanual for DNU-projektet og i ddet hele taget følge patientens og den pårørendes muligheder for at finde frem til og finde vej rundt på hospitalet. Vi følger skiltene ude og inde; de fysiske og de elektroniske og fortæller om de principper, der kommer til at gælde for den fremtidige skiltning.

Byggepladsen
Desuden vil projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen fortælle om, hvad der sker på DNUs byggeplads lige nu.

Kunst
Du vil også kunne se en præsentation af de fire kunstværker, der vandt DNUs store internationale kunstkonkurrence samt høre om, hvordan de også kommer til at gøre det nemmere at orientere sig i hospitalsbyen.

Nye navne
Og vi håber også allerede, at kunne forælle lidt om, hvilke principper, der tages i brug i den fremtidige navngivning på hospitalet, hvor latin og "doktordansk" skal erstattes af mere forståelige navne.

Døren er åben fra kl. 16.30, hvor du kan få en kop kaffe, før mødets start kl. 17.00.
Desuden serverer vi en sandwich efter mødet slutning kl. 19.00.

Tilmeldingsfrist
Der er tilmelding til mødet på: dnubruger@dnu.rm.dk
Senest fredag den 30. august, kl. 12.00.

Adresse
Mødet holdes som vanligt i DNU-Projektafdelingens lokaler:

Hedeager 3, stuen
Kantinen
8200 Aarhus N