Manuel sortering af uniformer er en af de tidskrævende driftsopgaver, som automatiseres på DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Et af de politiske krav til DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus, er øget effektivitet. For at opnå det, spiller IT en væsentlig rolle både for logistik og tilrettelæggelse af arbejdsgange. Uniformers transport rundt på hospitalet blev drøftet på en workshop tirsdag den 20. august 2013


Det er nyt at bruge automatisk sporbarhed i hospitalsverdenen. Men på Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), indføres der sporbarhed på både det logistiske og det driftsmæssige område. Og fordelene herved er mange – blandt andet øget effektivitet og større patientsikkerhed.

For med IT-systemer, der er skræddersyet til at holde styr på for eksempel hvor hospitalets senge befinder sig, og om antallet af uniformer på depoterne er tilstrækkeligt, så frigøres personalets tid fra opgaver, som ikke vedrører deres faglige spidskompetencer. Det betyder for blandt andre en sygeplejerske, at hun vil få mere tid hos patienterne frem for ved telefonen eller linnedskabet.

Får automatisk besked

Ét af de automatiske sporingssystemer, der arbejdes på i øjeblikket skal registrere uniformer og automatisere flere driftsopgaver hos Midtvask, som er det vaskeri, der tager sig af rene og urene uniformer til og fra regionens hospitaler.

I dag, er det en opgave, som kræver mange hænder både når uniformerne vaskes, og når de skal transporteres til og fra det eksisterende Universitetshospital.

På DNU, hvis størrelse kommer til at svare til en by som Ribe, og som får op mod en million patienter årligt, ville denne opgave blive ekstremt krævende tidsmæssigt og økonomisk, hvis ikke et IT-system kunne hjælpe med en automatisk sporbarhed.

- ”I dag bruger vi mange timer hver dag på at ringe rundt og rende rundt og registrere, om der er tilstrækkeligt med uniformer på depoterne. Det undgår vi med et sporingssystem, fordi vi får automatisk besked, når der tages en uniform fra et depot, og når der lægges en uniform til vask på et depot, siger Jane Høeg Speedtsberg, der er oldfrue i Midtvask.

Det rigtige udviklingsspor

 
Det stiller tårnhøje krav til IT-systemerne at kunne håndtere de mange logistiske opgaver, som er forbundet med moderne hospitalsdrift.

Derfor har Projektafdelingen for DNU afholdt workshops med deltagelse af flere af de kommende brugere i forbindelse med planlægning af netop det system, som skal holde styr på uniformerne.

Det sikrer, at udviklerne følger det helt rigtige spor fra programmering til implementering af systemet. Sortering af uniformer er en af de tidskrævende driftsopgaver, som automatiseres på DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus.


Fakta:
DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus:

  •  …bliver banebrydende i hospitalsverdenen, når der indføres et automatisk sporingssystem
  •  …udstyres med et automatisk sporingssystem, som kan holde styr på varer, senge, transportvogne, medicin, hjælpemidler og personale
  •  …får Wi-Fi-brikker og RFID-mærkater (Radio Frequency Identification) syet ind i hospitalets uniformer. Via disse mikrochips sendes signaler til IT-systemet, der giver besked til personalet, når for eksempel en uniform forlader et depot