Region Midtjylland underskrev fredag den 6. september en rammeaftale på en it-løsning til sporing af mennesker og udstyr på fremtidens hospitaler. Den forventes at gå i drift på Det Nye Universitetshospital i Aarhus i 2015.

Region Midtjylland underskrev fredag den 6. september en rammeaftale på en it-løsning til sporing af mennesker og udstyr på fremtidens danske hospitaler. Løsningen forventes at gå i drift i sommeren 2015 på Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)


12 minutter i gennemsnit pr. medarbejder pr. vagt. Det er hvad en ansat på et dansk hospital bruger på at lede efter eksempelvis kollegaer og udstyr. Det er for meget på fremtidens hospitaler, hvoraf DNU som det første bygges på Herredsvej i Skejby, og forventes fuldt ibrugtaget i 2019.

Med indførelse af ny innovativ sporbarheds-it, kan der spares både menneskelige og økonomiske ressourcer, og samtidigt optimeres på kvaliteten til gavn for både patienter og ansatte. Og det er netop, hvad der har ligget til grund for visionen for de danske regioner.

I drift på DNU fra 2015


Netop fordi it er en helt grundlæggende forudsætning for driften på et hospital som DNU, der får en samlet størrelse på 375.000 m2, bliver hospitalet pioner både i forhold til udvikling og implementering af den nye sporbarheds-it.

Og den samlede servicelogistik-løsning, som består af en række individuelle løsninger, der kan anvendes hver for sig eller integreres med andre kliniske systemer, kommer da også i drift allerede fire år før, end det fuldt byggede DNU står færdigt.

Dermed får hospitalsansatte og patienter allerede om få år en forsmag på de mange logistiske, arbejds- og plejemæssige kvaliteter, der allerede fra start er indbygget i it-systemet.

Større fokus på patienten


Den nye aftale gør det muligt at holde styr på portører, senge, varer og transport på og mellem hospitaler. Men det allervæsentligste ved den nye sporbarheds-it er, at den giver større fokus i jobbet for de ansatte:

”- I dag er det sådan, at en sygeplejerske skal ringe efter eksempelvis noget udstyr, og indtil udstyret er leveret på afdelingen, bliver hun nødt til at have fokus på denne opgave, mens hun samtidig skal have opmærksomhed på pleje af patienterne”, siger Johnny Olsson, programleder DNU.

”- På Det Nye Universitetshospital i Aarhus bliver det således, at sygeplejersken giver systemet besked om, hvad hun skal bruge, og herefter kan hun se på en skærm i teamrummet, at varen er sendt af sted samt hvornår den ankommer til afdelingen. Det giver sygeplejerskerne mulighed for at have fokus på det væsentligste; nemlig patienterne”, siger Johnny Olsson.

Netop denne måde at løse de logistiske opgaver på, er kongstanken bag hele det logistiske flow på fremtidens hospital, DNU.

It med fremtidssikring


Også fremtidens behov har haft udviklernes opmærksomhed. Derfor er den nye it-løsning uafhængig af teknologi, hvilket betyder, at der er grundlag for at optimere på service, patientsikkerhed, arbejdsgange og logistik mange år efter, DNU er bygget færdigt.

-”Det er svært at sige eksakt, hvilke arbejdsfunktioner man ønsker understøttet af sporbarheds-it fremover, for jeg tror, at behovene vil opstå hen ad vejen, som personalet gradvist erkender mulighederne med sporingsteknologien”, siger Johnny Olsson.

Et af de steder, hvor it-udviklerne og Systematic godt tør komme med et bud på, at der vil blive efterspørgsel på sporbarheds-it, er i uniformshåndteringen. Af samme årsag, er arbejdet med at analysere arbejdsgangene på vaskeriet og rundt på det fremtidige hospital allerede i fuld gang.


Læs pressemeddelelse fra Region Midtjylland

Læs mere om it og sporbarhed på DNU

Læs artikel om den nye sporings-it i Computerworld