Olof Palmes Allé spærres for ind- og udkørsel ved Brendstrupgårdsvej i perioden 1. oktober til 1. december


Aarhus Nord er under forandring. Der ændres både på vejforløb og der bygges nyt Universitetshospital. Begge dele berører den hidtidige adgang til området.

I perioden 1. oktober til 1. december 2013 spærres der for ind- og udkørsel på Olof Palmes Allé ved Brendstrupgårdsvej for bilister. Årsagen hertil er, at Aarhus Vand, AffaldVarme Aarhus og flere kabelejere skal have flyttet forsyningsledninger og –kabler, inden Aarhus Letbane begynder anlægsarbejder i vejbanerne i 2014.

Forstsat adgang til hospitalet i Skejby

Arbejdet foregår tæt på Aarhus Universitetshospital i Skejby og en del andre store arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, og der foruden er der ambulancekørsel og omfattende trafik til DNU-byggepladsen. Adgangen til disse områder er der taget hensyn til i forbindelse med den midlertidige lukning af indkørslen til Olof Palmes Allé.  

Midlertidigt signalanlæg og fortsat bustrafik

Derfor har Trafik og Veje, Aarhus Kommune valgt at frede busserne, som der kører op mod 30 af i timen på Olof Palmes Allé, ligesom cyklister og gående heller ikke bliver omfattet af spærringen.

De 12.000 trafikanter, som dagligt  færdes i området - heraf 1.500 alene til DNU-byggepladsen - kan blandt andet se frem til at få optimeret afviklingen af trafikken via et midlertidigt signalanlæg i krydset Olof Palmes Allé og Nehrus Allé.

Trods alle foranstaltningerne forventer Trafik og Veje kødannelser og øgede rejsetider i området